Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Soveltavan kemian yksikkö

tekijä: tinaaspl — Viimeisin muutos perjantai 02. joulukuuta 2016, 13.39
 • Kokkolan seudulla tarvitaan runsaasti kemian osaajia sekä teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin että julkisen sektorin työtehtäviin.
 • Alueella toimii merkittävä kemian teollisuuden keskittymä (Kokkola Industrial Park).

Kemian ja kemiantekniikan maisteriopinnot

Tutkimus

 • Kemian ja kemiantekniikan tutkimustoiminta on käynnistynyt kemian professuurin perustamisen myötä 1.1.2007 alkaen. Professuuri on Oulun yliopiston alainen ja kuuluu hallinnollisesti Kemian laitokselle.

  Kemiaa

 • Professorin tehtävänä on kemian alan tutkimuksen edistäminen alueella, tutkimusrahoituksen hakeminen sekä kemian ja kemiantekniikan koulutuksen kehittäminen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä kemian alan yritysten ja yliopistojen sekä korkeakoulujen kanssa.
 • Professorin opetus- ja tutkimusalana on soveltava kemia, erityisesti materiaalikemia ja sen teolliset prosessit ja sovellukset.
 • Määräaikaisen professuurin rahoitukseen ovat sitoutuneet Freeport Cobalt Oy, Boliden Kokkola Oy, Cabb Oy, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara, Kokkolan seudun Kehitysyhtiö KOSEK Oy, Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Centria ammattikorkeakoulu. Lahjoitusvarat kootaan Suomen Yrittäjyysakatemia -säätiön kautta.
 • Kemian professorin virkasuhde kuuluu hallinnollisesti Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan Kemian laitokseen, mutta sen sijoituspaikka on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

    Jaa |