Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos keskiviikko 11. maaliskuuta 2015, 10.47

Talvinen yliopistokeskusTavoitteet

Painopisteenä aikuiskoulutus

Tekniikka hyödyksi opetuksessa

Koulutus- ja tutkimusalat

 

Tavoitteet

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 08. Marraskuuta 2007, 15.10

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen toiminnallisesti yhteisenä yliopistokeskuksena Kokkolassa. Koulutus- ja tutkimustyötä tehdään ja kehitetään erityisesti näiden yliopistojen erityisosaamisaloilla: kasvatustieteessä, tietotekniikassa, yhteiskunta- ja aluetieteissä, kauppatieteissä sekä luonnontieteissä. Yliopistokeskus tekee tiivistä yhteistyötä myös Centria-ammattikorkeakoulun sekä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Yliopistokeskuksessa annetaan sekä ylempään korkeakoulututkintoon että tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta, tehdään tieteellistä tutkimusta, järjestetään monipuolista aikuiskoulutusta ja toteutetaan alueellista palvelutoimintaa. Tällä tavalla toiminnassa pyritään sovittamaan yhteen modernilla tavalla koulutus-, tiede- ja aluepoliittisia tavoitteita.

Painopisteenä aikuiskoulutus

Kokkolan yliopistokeskuksessa luodaan aikuiskoulutusväyliä, joiden avulla akateemisia opintoja jo suorittaneet ihmiset voivat hakeutua uusiin ammatteihin. Tutkintoon tähtäävä koulutus painottuu muuntokoulutukseen. Koulutuksen tasosta vastaavat yliopistokeskuksessa mukana olevat yliopistot, jotka myös myöntävät tutkinnot.

Tekniikka hyödyksi opetuksessa

Yliopistokeskuksen opetuksessa käytetään korkeatasoista tieto- ja viestintätekniikkaa, jonka ansiosta opiskelu on ajan ja paikan suhteen joustavaa. Tietoverkkojen ja video-opetuksen monipuolinen hyödyntäminen on yksi osa Kokkolan yliopistokeskuksessa kehiteltyä aikuisten verkostoyliopistomallia.

Koulutus- ja tutkimusalat

Kokkolan yliopistokeskus toimii seuraavilla koulutus- ja tutkimusaloilla:

  • kasvatustieteellinen ala (JY)
  • tietotekniikan ala (JY, OY, VY)
  • yhteiskunta-/aluetieteellinen ala (JY, OY, VY)
  • kauppatieteellinen ala (VY, JY)
  • lääketiede ja terveydenhoitoala (JY, OY)
  • luonnontieteellinen ala, erityisesti kemia (OY, JY).

Lukuja

Henkilöstörakenne

Opiskelijamäärät

Rahoitusrakenne

Yliopistokeskuksen perusesittely

Käynnistä diaesitys

Esittelyvideo

 

Jaa |