Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalitieteet

tekijä: sanna virolainen — Viimeisin muutos torstai 06. huhtikuuta 2017, 09.26

Toimintakenttämme:

pyörä

  Sosiaalitieteiden yksikössä on sekä sosiaalityön että kulttuurin tutkimusta. Sosiaalityön opetus ja tutkimus profiloituvat yliopistokeskuksessa sisällöllisesti ekososiaalisen lähestymistapaan eli ihmisten hyvinvoinnin ja elinympäristön kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Siinä on keskeistä kansalaisosallistumisen ja asiakkaiden osallisuuden sekä sosiaalisten verkostojen vahvistaminen. Professionaalisen sosiaalityön osaamisella ja sosiaalityön tutkimuksella tuetaan kumppanuutta kansalaisten omaehtoisten yhteisöjen, vapaaehtoistoiminnan ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Aivan viime aikoina on virinnyt kansainvälistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä ympäristökysymysten ja sosiaalityön yhteyksistä ja yhteiskuntien ekososiaalisesta transformaatiosta. Lisäksi tutkimusta suunnataan monikulttuuriseen ja pakkomuuttajien parissa tehtävään sosiaalityöhön.

  Jatko-opinnoissa sekä tutkimushankkeissa tutkimusaiheet suuntautuvat tällä hetkellä mm. lastensuojelun ja perhepalvelujen interventiotutkimukseen, palveluiden merkitykseen työttömien nuorten osallistumiselle, maaseudun palveluihin ja kansalaisosallistumiseen, äitiyteen ja naisten taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin sekä hyvään vanhuuteen.

  Sosiaalitieteiden yksikkö tarjoaa sosiaalityön kandidaattivaiheen opinnot (avoimen yliopiston opintoina) ja maisterivaiheessa opinnot. Lisäksi yksikkö järjestää yhdessä Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kanssa sosiaalityön jatko-opinnot (tohtoritutkintoon johtavat opinnot). Sosiaalityön opetus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on vakiintunut valtakunnallisesti ainoaksi sosiaalityötä työn ohessa aikuisopintoina pysyvästi tarjoavaksi yksiköksi osana Jyväskylän yliopiston profiilia johtavana aikuiskouluttajana. Opetuksessa sovelletaan ns. sulautuvan opetuksen menetelmiä, jossa yhdistyvät työelämälähtöisesti lähijaksot, etäopiskelu, verkko-opetus ja itseopiskelu.

  Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta valmistui vuoden 2015 aikana 25 sosiaalityön maisteria. Onnittelut uusille maistereille!

  Sosiaalitieteiden yliopistonopettajalle Sirkka Alholle on 6.12.2014 myönnetty Suomen Leijonan ansioristi.

  Vaasan seudun sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka käynnistyy yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa

  Ajankohtaista: GENIUS LOCI -sivusto on avattu. Sivusto sisältää historiallisen Keski-Pohjanmaan paikkakertomuksia sijaintitietoineen. Tarjolla on alueen kiehtovaa kulttuurihistoriaa ja kulttuuriperintöä, paikan henkeä. Tarinoita ja tietoa löytyy mm.  kirkoista, kirkkopoluista, piilopirteistä, laivanrakennuksesta, aarteista ja kummituksista.

  New book released from Professor Aila-Leena Matthies Participation, Marginalization and Welfare Services. Concepts, Politics and Practices Across European Countries

   

  Jaa |