Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan Matikkamaa

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos keskiviikko 12. joulukuuta 2012, 15.58

MatikkamaaKokkolan Matikkamaa aloitti toimintansa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa luokanopettajien aikuiskoulutuksen yhteydessä keväällä 2007. Kokkolan Matikkamaa on luokanopettajien aikuiskoulutuksen ja Kokkolan kaupungin välinen yhteistyöhanke, jonka tehtävänä on tarjota Kokkolan ja sen lähiympäristön perusasteen sekä lukion opettajille että koulunkäyntiavustajille toiminnalliseen matematiikkaan ja matematiikan konkreettisten välineiden käyttöön liittyvää koulutusta. Toiminnallisen matematiikan opetuksen avulla voidaan paremmin huomioida erilaiset oppimistyylit, erityistä tukea tarvitsevat sekä lahjakkaat oppilaat. Kokkolan Matikkamaalla ei ole varsinaista välinelainaamoa. Matikkamaa tarjoaa opettajille mahdollisuuden tutustua matematiikan välineistöön, kokeilla välineitä itse sekä vaihtaa matematiikan oppimiseen, opetukseen ja välineisiin liittyviä vinkkejä ja kokemuksia toisten opettajien kanssa. Matikkamaa vaikuttaa koulun ja opettajankoulutuslaitoksen jokapäiväiseen työskentelyyn, mm. lisäämällä kentän opettajien ja opettajiksi opiskelevien vuoropuhelua.

Matikkamaa -toiminnalla halutaan tukea opetussuunnitelman määrittelemää tutkivaa ja havainnoivaa matematiikan opetusta. Tavoitteena on löytää uusia innostavia tapoja toteuttaa matematiikan opetusta, kannustaa opettajia oman työnsä tutkimiseen sekä verkottumaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Matikkamaan omat sivut

Tiedustelut

Päivi Perkkilä

Jaa |
Tapahtumat
Chydenius-seminaari 2017 21.07.2017 13.00 - 17.00 — Kokkolan raatihuone, Mannerheiminaukio 4
Harjoittelukoulujen kesäpäivät Kokkolassa 26.07.2017 - 28.07.2017 — Kokkola
Avoimen opinnot tutuksi -verkkoinfo 30.8.2017 30.08.2017 18.00 - 19.00 — https://connect.funet.fi/avoinyliopisto/
Post scriptum – jälkiajatuksia Anders Chydeniuksen Kootuista teoksista 01.09.2017 09.00 - 16.00 — Svenska litteratursällskapetin auditoriossa, Ritarikatu 5, Helsinki.
Tulevat...