Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Informaatioteknologian yksikkö

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 22. toukokuuta 2017, 11.06

Haku tietotekniikan maisterikoulutukseen käynnissä!

Koulutus

Kokkolan yliopistokeskuksen informaatioteknologian yksikössä järjestetään tietotekniikan maisterikoulutusta, suuntautumisvaihtoehtoina ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka sekä koulutusteknolgia. Koulutus pohjautuu vahvasti yliopistokeskuksessa tehtävään, korkeatasoiseen tutkimustyöhön.

 

hw&sw4.png

Tietotekniikan maisterikoulutus on työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua, jonka järjestämisessä käytetään hyväksi tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia. Opetusjärjestelyitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin aikuisen, työssäkäyvän opiskelijan tarpeita.

Tutkimus

Informaatioteknologian yksikön tutkimustoiminta painottuu erityisesti langattomiin järjestelmiin sekä opetusteknologiaan. T&k-toiminnan pääalueet ovat langattomat ja mobiilit järjestelmät, ohjelmistotekniikka, yritysten tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien kehittäminen sekä opetusteknologian sovellukset.

Kehitys

Informaatioteknologian yksikkö toimii myös alueellisena kehittäjänä tekemällä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Yksiköllä on sekä projekti- että maksupalvelutoimintaa, jonka tavoitteena on tieto- ja viestintäteknologian soveltamisen edistäminen alueen elinkeinoelämässä, ICT-alan yritysten tukeminen ja kehittäminen ja informaatioteknologiaa hyödyntävien perinteisten toimialojen yritysten ja organisaatioiden tukeminen.

Lisätietoja yksikön projektitoiminnasta

Jaa |