Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoin yliopisto

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 03. maaliskuuta 2011, 14.56

avoinyo.jpgKokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto järjestää Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta Kokkolassa ja Vaasassa sekä yhteistyöoppilaitosten välityksellä muualla maakunnassa. Opetusta tarjotaan monipuolisesti eri tiedekunnista: humanistisia, informaatioteknologisia, kasvatustieteellisiä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä oppiaineita. Lisäksi avoimessa yliopistossa järjestetään kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja.

Avoimen yliopiston opetus on kaikille avointa koulutustaustasta ja motiiveista riippumatta. Opintoja löytyy jokaisen tarpeisiin: ajanvietteeksi tai ammatilliseen lisäkoulutukseen, osaamisen päivittämiseen tai ammatinvaihtoon. Avoin yliopisto tarjoaa myös joustavan väylän yliopistotutkintoon vaikkapa työn ohessa opiskellen. Avoimessa yliopistossa on mahdollista aloittaa tutkintoon tähtäävä opiskelu ja saada samalla asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa. Toimiva opintoneuvonta on keskeinen osa avoimen ylipiston palveluja, ohjausta kehitetään jatkuvasti ja jokaisen opiskelijan yksilöllistä opintopolkua ollaan valmiita tukemaan kaikissa opintojen vaiheissa.

Avoimessa yliopistossa on kehitetty jo pitkään joustavia ja monimuotoisia, aikuisopiskelijoille soveltuvia opiskelumuotoja: monet opinnoista on mahdollista suorittaa esimerkiksi kokonaan verkko-opintoina.

Lisätietoa avoimesta yliopisto-opetuksesta

Jaa |