Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kansainvälisyys-HOPS

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 30. lokakuuta 2012, 12.32

Kokkolan yliopistokeskuksessa toteutetaan lv. 2012-2013 opiskelijoiden kansainvälistymistä edistävä pilotti KV-HOPS. Pilotti sisältyy JY:n Adult Student Life -ohjelmaan, joka tukee oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä huomioiden aikuisopiskelijan elämänkokonaisuuden.

KV-HOPSIN tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on edistää aikuisopiskelijoiden kansainvälistymistä kehittämällä aikuisille soveltuvia kansainvälistymisen tapoja. Aikuisopiskelijalla on usein rajalliset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen liikkuvuuteen, kuten työharjoitteluun tai vaihtoon ulkomailla. Pilotti vastaa tähän haasteeseen ottamalla huomioon esim. opiskelijan omia kansainvälisiä aktiviteetteja ja liittämällä ne osaksi opintoja. Jokaisen yliopisto-opiskelijan suositellaan sisällyttävän tutkintoonsa kansainvälistymistä edistävää toimintaa.

Pilotissa teet kv-hopsin eli suunnitelman siitä, miten voit edistää kansainvälistymistä maisteriopinnoissasi. Pilotti lähtee omista tarpeistasi ja olet suunnittelemassa juuri sinulle sopivia kansainvälisiä toimintoja, aktiviteetteja tai opintoja. Saat ohjausta kv-hopsisi tekemiseen ja voit ehdottaa ohjaajallesi hopsisi sisältöjä.  Myös aikaisemmin hankkimasi kv-osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi hopsiasi. Kv-hopsin sisältö on opintopisteytettyä toimintaa, joka sisällytetään tutkintorakenteessa oleviin opintoihin.

Pilotin sisältö:

  • kv-hopsin tekeminen yhdessä ohjaajan kanssa
  • kansainvälistymistä edistävä toiminta osana opintopisteytettyjä opintoja
  • loppuseminaari kokemusten ja ideoitten jakamiseksi

Kv-hopsin ja pilotin anti sinulle:

  • Kv-hopsistasi saamasi lisäarvo tutkintoosi
  • Kansainvälisyyden nivoutuminen luonnolliseksi osaksi opintojasi ja asiantuntijuuttasi
  • Oman kv-osaamisesi tunnistaminen, tunnustaminen ja näkyväksi tekeminen
  • Valmiuksia toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa
  • Mahdollisuus osallistua kehittämispilottiin ja vaikuttaa siihen, miten yliopisto-opintoja voidaan kansainvälistää aikuisopiskelijan näkökulmasta

Ilmoittautuminen

Pilottiin voivat ilmoittautua Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriopintojen opiskelijat, myös etäopiskelijat. Kaikki ilmoittautuneet pääsevät mukaan. Ilmoittaudu pilottiin 15.11.2012 mennessä verkko-lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/1D59213642A890C3.par

Lisätietoja pilotista saat Sanna Anttoselta.

Olet lämpimästi tervetullut pilottiin kehittämään kansainvälistä osaamistasi!

Jaa |