Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Yliopistokeskuksessa tehdään tutkimusta yhteiskuntatieteellisellä, kasvatustieteellisellä ja tietotekniikan alalla sekä terveys- ja sosiaalialalla. Alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti verkottunut tutkimus on luonteeltaan perustutkimusta, soveltaa tutkimusta, kehittämistutkimusta tai konsultointia. Yliopistokeskuksen palvelutehtävän mukaisesti tutkimusta hyödynnetään varsinkin yliopistokeskuksen opetuksessa ja alueen kehittämistyössä. Yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa hyödyntää ja vahvistaa monitieteinen jatkokoulutus. Tutkimuksen resurssit haetaan pääasiassa ulkopuolisilta tahoilta.

Yhteiskuntatutkimuksen tiimi on asiantuntijaryhmä, jonka osaaminen painottuu alueellisten, paikallisten ja kulttuuristen muutosten, ongelmien ja vahvuuksien tarkasteluun. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus muodostuu kolmesta toisiaan tukevasta alasta: alue-, maaseutu- ja kulttuurintutkimus. Tiedealoja ovat lähinnä sosiologia, yhteiskuntamaantiede ja taloustiede. Tutkijatiimi tekee kansallisella ja kansainvälisellä tasolla pitkäjänteistä akateemista perustutkimusta mutta myös aluekehitystä tukevia kehittämistutkimuksia, arviointiselvityksiä ja konsultointeja. Yhteiskuntatutkimuksen tiimi tarjoaa myös alansa esitelmä- ja koulutuspalveluja.

Sosiaalityön tutkimus on luonteeltaan pitkälle ns. sosiaalityön käytännön tutkimusta. Se kohdistuu sosiaalityön tekemiseen, sosiaalityön kentän ilmiöihin ja haasteisiin sekä laajemmin hyvinvointipalveluiden tutkimukseen.  Yliopistokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan erityispiirteenä on sitoutuminen alueelliseen näkökulmaan. Tässä kattavana ohjelmallisena sateenvarjohankkeena on HARSO, harvaanasuttujen seutujen sosiaaliset innovaatiot ja sosiaalialan osaaminen. Tärkeitä yhteistyöosapuolia ovat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä alueen työnantajat ja kansalaisjärjestöt.

Anders Chydeniuksen kootut teokset -hankkeen tarkoituksena on julkaista vuosina 2006-2010 koko Anders Chydeniuksen tuotanto (n. 3000 sivua) tieteellisesti toimitettuna ja kommentoituna sekä alkukielellä ruotsiksi että suomenkielisenä käännöksenä. Lisäksi julkaistaan laaja englanninkielinen valikoima. Tuloksena on kaikkiaan 11 nidettä, minkä lisäksi koko aineisto julkaistaan myös sähköisesti.

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen etiikka noudattaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laatukäsikirjan normistoa. Sääntöjä on kuvailtu myös yliopistokeskuksen kasvatustieteiden yksikön laatukäsikirjassa.     
 

Jaa |