Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Jatkuvissa tiimipalavereissa ja vuosittain laadittavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa pyritään hahmottamaan tutkimuksen lähiajan tavoitteita ja käytäntöjä.

Tutkimustoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tukena on yliopistokeskuksen tutkimusstrategia, jossa viitataan Jyväskylän yliopistossa suoritettuun tutkimuksen arviointiin. Sen mukaan yliopistokeskuksen tutkimustoiminnan erityisenä vahvuutena on pitkä kokemus tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta ja alueellisesta palvelutehtävästä. Tutkimustoiminta on rahoitettu ulkoisin varoin ja tutkimus on ollut pääosin soveltavaa tutkimusta sekä (lähinnä kasvatustieteen osalta) opetuksen ohessa tehtyä tutkimusta. Määrättyihin tutkimustehtäviin erikoistuneena yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus on joutunut jatkuvasti vaihtelemaan tutkimuskohteita ja sisältöjä, mikä on kehittänyt tutkijoiden kykyä liikkua erilaisissa ympäristöissä ja muunnella tutkimusaiheitaan. Arvioinnin kohteen olleen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen vahvoina aloina mainittiin yhteiskuntatieteellinen alue- ja maaseutututkimus ja yhteiskuntatalouden tutkimus, erityisesti kulttuurin, paikalliskulttuurien sekä informaatio- ja innovaatiojärjestelmien tutkimus.

Tutkimustoiminnan erikoistuminen ei ole merkinnyt eristäytymistä yhteiskunnasta eikä eristäytymistä alueelle. Alueeseen sitoutuneessa tutkimuksessa pyritään luomaan välineitä ja avaamaan mahdollisuuksia itsenäiselle ja pitkäjänteiselle akateemiselle tutkimukselle sekä jatkokoulutukselle. Yliopistokeskuksen strategisena tavoitteena on vahvistaa perustutkimusta, tutkimuksen verkostoitumista sekä kansainvälistymistä. Yhteiskuntatieteellisen yksikön tiimien haasteena on kehittää ja terävöittää tutkimusalojensa profiileja.

Tutkimustoiminnan ja jatkokoulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen on avain sekä alueen koulutustason nostamiseen että yliopistokeskuksen oman koulutuksen tarpeisiin tarvittavan ja alueen ja tutkimustoiminnan erityisluonteen tuntevan henkilöstön rekrytointiin.

Jaa |