Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Yhteiskuntatieteellisen tutkimustyön jatkuvaa arviointia suoritetaan yksikön tiimien sisäisin keskusteluin ja yliopistokeskuksen julkaisutoimikunnan toimesta sekä projektien aikana ja viimeistään niiden loppuvaiheessa rahoittajien toimesta. Väitöskirjojen arviointi tapahtuu tietysti normaalien yliopistollisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti sekä yliopistokeskuksen oman tohtorikoulutuksen puitteissa. Tutkimusten arviointia tapahtuu myös kansallisten ja kansainvälisten tutkijaseminaarien yhteydessä sekä tieteellisten aikakausjulkaisujen toimituskuntien toimesta.

Yhteiskuntatieteellisen tutkimustoiminnan laatujärjestelmä nojaa yliopistokeskuksen omaan tutkimusstrategiaan ja soveltuvin osin myös Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimusta koskevaan laatukäsikirjaan.

Jaa |