Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Informaatioteknologian yksikön rahoitus nojautuu vahvasti ulkoiseen rahoitukseen perustuvaan projektitoimintaan, joka on integroitu osaksi yksikön järjestämää opetusta ja tutkimusta. Tutkimustoiminta on organisoitu pääteemojen mukaisesti kahteen erilliseen tutkimusryhmään, joiden rahoitus pohjautuu tutkimuspainotteisiin projekteihin. Tutkimustoiminta ideoidaan ja suunnitellaan tutkimusryhmissä tietotekniikan professorin johdolla. Tutkimusryhmiin saattaa kuulua myös organisaation ulkopuolisia tutkijoita. Tutkimustoiminta toteutetaan professorin tai vastuullisen johtajan vastuulla ja johdolla.

Tutkimushankkeilla on nimetty vastuullinen johtaja, joka vastaa tutkimuksen ja sen raportoinnin toteutumisesta rahoitusehtojen mukaisesti. Tutkimushanke jakautuu 1. hankkeen perustamiseen, tehtävien ja vastuiden jakamiseen 2. hankkeen toteuttamiseen ja hallintaan 3. hankkeen tulosten julkaisemiseen ja 4. aineistojen hallintaan, säilytykseen ja arkistointiin. kaikissa vaiheissa noudatetaan yliopiston sekä rahoittajan ohjeita ja linjauksia.

Yksikössä on tutkimusteemoihin liittyvää laite- ja tutkimusympäristöjen rakentamisen tarvittavaa osaamista, jota hyödynnetään tutkimusympäristöjen rakentamisessa. Laboratorioympäristöjen toteuttamisessa kiinnitetään huomiota niiden yleiskäyttöisyyteen. Tutkimustyössä tarvittavan kirjallisuuden hankinta toteutetaan henkilökunnan esitysten perusteella, jotka yksikön johtaja hyväksyy. Tutkimuskirjallisuus hankitaan yliopistokeskuksen kirjaston kautta ja ovat kirjaston rekisterissä.

Tutkimusryhmien tutkijat toimivat maisterikoulutuksen opettajina sekä osallistuvat myös muuhun projektitoimintaan. Näin tutkimus- ja projektitoiminnan kautta saatava tietämys saadaan nopeasti ja luontevasti siirrettyä osaksi tietotekniikan opetusta. Tutkimuksen toteutustapa tarjoaa myös luontevan perustan yksikössä tarjottavalle täydennys ja jatkokoulutukselle.

Yksikössä tehtävän tutkimuksen tulee olla tutkimuseettisesti korkeatasoista. Jokainen tutkimusta tekevä henkilö vastaa tutkimuksensa eettisestä hyväksyttävyydestä. Tutkimuksen etiikka noudattaa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan laatukäsikirjan normistoa, jonka mukaan tutkimus

  • noudattaa tiedeyhteisön hyväksymiä toimintatapoja
  • noudattaa tarkkuutta ja huolellisuutta tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä
  • ottaa huomioon muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisesti
  • esittää saadut tulokset oikeassa valossa
  • kunnioittaa tieteen avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaatteita


Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimintatapaohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelystä noudatetaan mahdollisissa vilppitilanteissa.

Jaa |