Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Tietotekniikan tutkimustoiminnan ja jatkokoulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen on avain yksikön tarjoaman koulutuksen laadun ylläpitoon ja kehittämiseen, mutta osaltaan myös avain alueen ict-toimialan kehittymiseen sekä muiden toimialojen toiminnan kehittymiseen tietojärjestelmiin liittyvän kehitystoiminnan tuloksena. Tietotekniikan tutkimuksen kehittämistoiminnan operatiivisina toimijoina toimivat tutkimusryhmät, joiden johtajana toimii tietotekniikan professori.

Eri arviointien yhteydessä saatua palautetta ja tuloksia käytetään hyväksi yksikön tutkimusta suunnattaessa, kehitettäessä vahvuuksia, tunnistettaessa uusia tutkimusalueita, tehtäessä uusia avauksia ja fokusoitaessa tutkimusta.

Tutkimustoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tukena on vuosittain laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma,  jossa pyritään hahmottamaan tutkimuksen lähiajan tavoitteita ja käytäntöjä, sekä yliopistokeskuksen tutkimusstrategia, jossa viitataan Jyväskylän yliopistossa suoritettuun tutkimuksen arviointiin. Sen mukaan yliopistokeskuksen tutkimustoiminnan erityisenä vahvuutena on pitkä kokemus tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta ja alueellisesta palvelutehtävästä. Tutkimustoiminta on rahoitettu ulkoisin varoin ja tutkimus on ollut pääosin soveltavaa tutkimusta sekä projektien että opetuksen ohessa tehtyä tutkimusta.

Tutkimustoiminnan kehittämisellä edesautetaan paitsi opetuksen ja projektitoiminnan kehittämistä, myös sitä, että tutkijat ja opettajat voivat verkostoitua mielekkäällä tavalla myös kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Yksikön henkilöstö osallistuu oman asiantuntemuksensa puitteissa tutkimuspainotteisiin projekteihin, jolloin heidän tieteellinen asiantuntemuksensa kehittyy. Tutkimustyön ohjaamiseen ja koordinointiin osallistuvilta tutkijoilta ja yhteistyökumppaneilta edellytetään pätevyyttä ja kokemusta tieteellisen tutkimuksen alalta. Kehittämistyö näkyy siinä, että yksikön tutkijat herättävät luottamusta rahoittajien keskuudessa, voivat toimia laadukkaiden tiedeyhteisöjen jäseninä ja asiantuntijoina eri tehtävissä, sekä osallistua kansainvälisiin ja korkeatasoisiin konferensseihin.

Tutkimustoiminnan ja jatkokoulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen on avain sekä alueen koulutustason nostamiseen että yliopistokeskuksen oman koulutuksen tarpeisiin tarvittavan ja alueen ja tutkimustoiminnan erityisluonteen tuntevan henkilöstön rekrytointiin.

Jaa |