Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Yksikön tutkimustoiminnan arviointia sekä omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta julkaistessa tutkimustuloksia, käsiteltäessä uusia hankehakemuksia ja väitöskirjoja sekä raportoitaessa tutkimushankkeista. Tutkimusryhmien tutkijat ja opettajat arvioivat vastaavasti itse tutkimushakemuksia, tutkimusohjelmia, tutkimustuloksia ja väitöskirjoja eri yhteyksissä. Tutkimustoiminnan sisäistä arviointia suoritetaan vuosittain myös yksikön tuloskortin laatimisen yhteydessä.

Arvioinnin kriteereitä ovat yksikön tutkijoiden ja opettajien saamat apurahat, yksikön tutkijoiden osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä ulkomaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä sekä konferensseissa julkaistut referoidut artikkelit. Soveltavan tutkimuksen puitteissa arviointikriteerinä ovat myös tutkimuspainotteisten projektien yhteydessä toteutetut sovellukset. Esimerkiksi langattomien järjestelmien puitteissa tehtyjen toteutusten merkityksellisyys kohdeyritykselle tai opetusteknologiaan liittyvien ratkaisujen vaikuttavuus työn ohessa toteutettavan maisterikoulutuksen yhteydessä. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan arvioida myös henkilökunnan osallistumisella sisäisiin, alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin työryhmiin ja organisaatioihin.

Tilastollista taustatietoa arvioinnin suorittamiseksi saadaan mm. TUTKA-rekisterin kautta.

Tietotekniikan tutkimustoiminnan laatujärjestelmä nojaa yliopistokeskuksen omaan tutkimusstrategiaan ja soveltuvin osin myös Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkimusta koskevaan laatukäsikirjaan.

Jaa |