Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Yliopiston päätehtävät: laadukas opetus ja laadukas tutkimus edellyttävät toisiaan. Kasvatustieteiden yksikössä on omaksuttu näkemys, jonka mukaan vain hyvä tutkimusyhteisö voi tulevaisuudessa olla hyvä akateeminen kouluttaja. Kasvatustieteiden yksikön tutkimushankkeita toteuttavat yksikön opettajat ohjaus- ja opetustyönsä ohessa. Näin nähtynä kasvatustieteellinen tutkimus muodostaa luontevan perustan myös yksikössä tarjottavalle opettajien perus- ja täydennyskoulutukselle.

Myös tutkimuksella on oma asemansa alueen – tässä tapauksessa alue on laajempi kuin Keski-Pohjanmaa – korkeakoulutuksen järjestämisessä. Tämä tehtävä toteutuu osaltaan kasvatustieteen jatko-opintojen organisoinnin kautta. Yliopistokeskuksessa on toiminut vuodesta 1997 kasvatustieteen jatko-opintoryhmä, joka on vahvistanut kuvaa instituutista alueensa tieteellisenä toimijana. Jatko-opintoryhmää ohjaa kasvatustieteen professori. Myös kasvatustieteen jatko-opintojen järjestämisen tärkeä tavoite on korkea laatu. Marraskuussa 2006 Suomen kasvatustieteellinen seura valitsi KT Aini Oravakankaan yliopistokeskus Chydeniuksessa laatiman tutkimuksen ”Koulun tuloksellisuus? Filosofisia valotuksia koulun tuloksellisuuden problematiikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa” vuoden 2005 parhaaksi kasvatustieteen väitöskirjaksi.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää tutkimustoiminnan laadukasta johtamista ja erityisesti jatko-opintojen yhteydessä laadukasta tutkimustyön ohjaamista. Pääohjaajan (kasvatustieteen professori) lisäksi jokaisella kasvatustieteen jatko-opiskelijalla on vähintään yksi väitellyt asiantuntijaohjaaja.

Jaa |