Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Tutkimustoiminnan laatujärjestelmää ohjaa yliopistokeskuksen tutkimusstrategia, jota kasvatustieteiden yksikön tutkimustoiminta omalta osaltaan toteuttaa. Strategian mukaisesti tutkimustoiminnan tehtävänä on edistää yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus on sekä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta, aluekehittämistä että konsultointia. Kasvatustieteiden yksikössä tutkimus-toiminta on lähinnä perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Yliopistokeskus tarjoaa yksikön tutkimustoiminnan suunnittelulle ja toteutukselle sen edellyttämät yleiset puitteet, mutta esimerkiksi tutkimuksen ja teknologian siirron toimet ja linjaukset päätetään kulloistenkin hankkeiden mukaisesti yksikön sisällä. Kaiken tutkimustoiminnan lähtökohtana ja perustana on aina tieteellisesti osoitettavissa oleva laatu, tiiviit ja hyvät yhteistyösuhteet alueen muihin tutkimus- ja koulutusinstituutioihin sekä yksityiseen ja julkiseen talouteen, kuten myös kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

Yliopistokeskuksen kasvatustieteellinen tutkimus kytkeytyy pääsääntöisesti opettajankoulutukseen. Tutkimus tähtää erityisesti opettajakoulutuksen sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämiseen sekä opettajan työn muuttuviin haasteisiin. Yksikön tutkimusprojekteja linjaa myös opettajien muuntokoulutuksen näkökulma ja kehittämistarpeet. Kasvatustieteiden yksikön tutkimustoimintaa johtaa kasvatustieteen professori. Yksikössä toimii tutkimus- ja julkaisutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii professori ja muina jäseninä väitelleitä tutkijoita tai opettajia. Tutkimus- ja julkaisutyöryhmä kokoontuu 5-8 kertaa lukuvuoden aikana ja se raportoi työstään opettajankoulutuksen johtoryhmälle. Tutkimustoiminnan tavoitteiden tunnistamiseksi tutkimus- ja julkaisutyöryhmä määrittelee kahden vuoden välein kasvatustieteiden yksikön tutkimuksellisen profiilin, arvioi tutkimustoimintaan liittyviä sisäisiä ja ulkoisia yhteistyösidoksia sekä sitä, miten yksikössä kulloinkin vireillä olevat tutkimusaiheet ovat yhteydessä kasvatustieteen tieteenalan sekä alueen ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Tutkimuksen suunnittelun konkreettisia työkaluja ovat sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
että tuloskortti.

Jaa |