Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.25

Jyväskylän yliopistossa suoritetun tutkimuksen arvioinnin mukaan yliopistokeskuksen tutkimustoiminnan vahvuutena on pitkä kokemus tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta ja alueellisesta palvelutehtävästä. Tutkimustoiminta on rahoitettu ulkoisin varoin ja tutkimus on ollut pääosin soveltavaa tutkimusta sekä opetuksen ohessa tehtyä tutkimusta. Tutkimustoiminnan erikoistuminen esimerkiksi opettajankoulutukseen ei tarkoita eristäytymistä yhteiskunnasta tai ympäröivästä alueesta. Esimerkiksi opettajankoulutukseen liittyvän kehittämistutkimuksen eräs arvioinnin kriteeri on se, missä määrin tutkimuksella kyetään todella vaikuttamaan koulutuskäytäntöihin; esimerkiksi opetussuunnitelmiin. Arvioinnin kriteereitä ovat myös kasvatustie-teiden yksikön tutkijoiden ja opettajien saamat apurahat, yksikön tutkijoiden osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä ulkomaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistut artikkelit.

Tutkimuksen laadunarvioinnilla on yliopistokeskuksessa lyhyen historian pituiset perinteet, joskaan yliopistollisen tutkimuksen arviointiin kuuluvia vertaisarvioinnin muotoja ei ole totuttu mieltämään osaksi laadunvarmistusjärjestelmää. Tutkimustyön arvioinnin suhteen on huomattava, että osa yksikössä tehtävästä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta muodostuu väitöskirjoista. Kasvatustieteen väitöskirjojen arviointikriteereistä on selkeät kuvaukset Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan www-sivuilla ja ne ovat opiskelijoiden tiedossa.

Kasvatustieteellisen tutkimustoiminnan laatujärjestelmä nojaa yliopistokeskuksen omaan tutkimusstrategiaan sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusta koskevaan laatukäsikirjaan (www.jyu.fi/ktk/tiedekunta/laatukasikirja).


Jaa |