Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: mylmikk — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Kandidaatti- ja maisterikoulutus

Koulutuksen kehittäminen

 

Strategiatyö

Strategiatyötä informaatioteknologian yksikössä linjaavat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma, sekä yksikön oma Tuloskortti, johon kirjataan yksikön asettamat omat tavoitteet vuosittain. Tuloskortin työstämiseen osallistuu koko yksikön henkilökunta yksikön johtajan johdolla.  

Palautteen perusteella kehittäminen

Opiskelijapalaute käsitellään ja analysoidaan aina koulutuksen henkilökunnan toimesta säännöllisesti pidettävissä maisterikoulutuksen palavereissa. Palaute ohjataan aina niille henkilöille, joiden työtehtäviin se liittyy. Opiskelijapalautteella on ollut vaikutusta esimerkiksi opettajien valintaan, opetuksen aikatauluihin, vapaavalintaisten kurssien valintaan ja opetusteknologian kehitystyön painopistealueisiin. Kurssipalautteen keräämisen käytännöt ja vastuut ilmenevät kurssipalautteen keräämisen ja käsittelyn prosessikuvauksesta.

Opetusteknologioiden avulla toteuttavaan koulutukseen liittyvän käytänteen kehittämisessä opiskelijoille tehdyillä kyselyillä ja haastatteluilla on ollut ensisijaisen tärkeä merkitys. Tällä osa-alueella palautteen kautta saatu informaatio on ohjannut kehitystyötä varsin merkittävästi. Kyselyjen kautta on kartoitettu niin opiskelijoiden tarpeita kuin ongelmiakin liittyen opetusteknologioihin. Saadun informaation avulla on osattu ohjata kehitystyötä oikeaan suuntaan.

Pitkän aikavälin kehittäminen

Informaatioteknologian  yksikön johtaja vastaa laadunvarmistuksesta yksikössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtamisen laatukäsikirjassa määriteltyjen vastuiden mukaisesti (kohta: laatutyön johtaminen) Koulutuksen henkilökuntaan kuuluva suunnittelija osallistuu Kokkolan yliopistokeskuksen opetuksen kehittämisryhmän toimintaan ja pedagogisiin riihiin sekä muihin yliopistokeskuksen opetuksen laatua käsitteleviin tapahtumiin ja ryhmiin.

Keskeistä Kokkolan yliopistokeskuksen informaatioteknologian yksikössä tehtävää kehitystyötä on aikuiskoulutusmallin ja sen eri osa-alueiden kehittäminen. Tämä kehitystyö on omaksuttu osaksi koko henkilökunnan jatkuvaa toimintaa. Kehitystyötä tehdään opetuksen järjestämisen näkökulmasta, etäopetuksen näkökulmasta (esim. luomalla joustavia opiskelumahdollisuuksia), ja työelämärelevanssin näkökulmasta (esim. hakemalla uudenalaisia ratkaisuja työn ja opetuksen integroimiseen opiskelijoiden työnantajien kanssa). Tähän liittyvän kehitystyön tavoitteet ja toimintasuunnitelma on määritelty tarkemmin Informaatioteknologian yksikön tuloskortissa

Etenkin opetusteknologian näkökulmasta tapahtuvassa opetuksen kehittämisessä informaatioteknologian yksikkö on edelläkävijä. Jatkuvalla tutkimus- ja kehitystyöllä parannetaan etäopetuksen laatua ja toimintavarmuutta. Toteutuksen hyödyllisyyttä ja soveltumista arvioidaan opiskelijakyselyillä ja teknisestä toteutuksesta ja sen soveltumisesta opetuskäyttöön tullaan raportoimaan mm. konferenssijulkaisujen muodossa. Arvioinnista ja raportoinnista vastaavat koulutuksen suunnittelijat yhdessä koulutuksen johtajana toimivan professorin kanssa.

Pitkän aikavälin kehitystyötä tehdään myös osaavan ja ammattitaitoisen opettajaverkoston muodostamiseksi. Näin parannetaan opetukseen liittyvien toimintatapojen ja käytänteiden pysyvyyttä. Tämä vaatii mm. yhteistyötä lähiyliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa, sekä omien opettajien lisäämistä. Tähän voidaan vaikuttaa valitsemalla opettajat huolella ja ottamalla huomioon opiskelijoilta saatu palaute. Yksikkö on myös aktiivisesti ammattikorkeakoulun kanssa kehittämässä koulutusväylään liittyviä ratkaisuita. Opettajaverkoston luomisesta vastaa ensisijaisesti kurssien järjestelyistä vastaava suunnittelija.

Yksikössä seurataan tiiviisti muualla tapahtuvaa kehitystyötä ja yksikkö toimii aktiivisesti oman tieteenalan opetuksen kehittämisen verkostoissa mm. kirjoittamalla julkaisuja tehdystä tutkimuksesta ja ottamalla osaa kansainvälisiin konferensseihin. (Informaatioteknologian yksikön julkaisut)

 

Jaa |