Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: mervi_ahonen — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

 

kehittäminen

Kasvatustieteen jatko-opinnoista vastaava professori vastaa palautteen keräämisestä ja sen hyödyntämisestä koulutuksen kehittämisessä. Palautteita käsitellään yliopistokeskuksen professoreiden muodostamassa jatko-opintotyöryhmässä. Jatko-opintojen kehittämisessä noudatetaan Jyväskylän yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan linjauksia. Jatkokoulutuksen hyviä käytänteitä on kuvattu Opetuksen laatu –portfoliossa.


Asiakirjat:

Yliopistoasetus (115/1998), Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosääntö

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelma 2007 – 09.

Aikuis- ja täydennyskoulutus

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (aineenopettajille)

Erilliset erityisopettajan opinnot

 

Jaa |