Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: mervi_ahonen — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

 

arviointi

Professori seuraa tavoitteiden toteutumista selvittämällä jatko-opiskelijoiden oppimistulosten laatua ja opintojen etenemistä osana jatko-opiskelijoiden ohjausjärjestelmää ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Kaikki jatko-opiskelijat on rekisteröity ja kasvatustieteiden yksikkö kirjaa opiskelijan opintosuoritukset Jyväskylän yliopiston opintorekisterijärjestelmään Joreen.

Jatko-opintoihin liittyvien opintokokonaisuuksien tavoitteet sekä arviointikriteerit ja -käytännöt on määritelty selkeästi ja professori tiedottaa niistä opiskelijoilla ennen opintojen alkua. Myös väitöskirjojen arviointikriteereistä on selkeät kuvaukset ja ne ovat opiskelijoiden tiedossa. Väitöskirjan arviointiin liittyvä tiedekunnan linkki.

Kasvatustieteen professori kerää jatko-opiskelijoilta lukukausittain palautteen, joka kohdistuu opintojen ohjaukseen, seminaari-istuntoihin sekä opintoja tukevaan metodikoulutukseen. Jatko-opiskelijoilta kootaan palautetta monipuolisesti, palautetta arvostetaan ja se huomioidaan vastaisen opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä. Palautteen kokoaminen on tärkeää myös vierailevien asiantuntijoiden toteuttamien opintokokonaisuuksien kohdalla. Palautekäytäntöjä kehitetään tarkoituksenmukaisuuden ja objektiivisuuden varmistamiseksi.

Jaa |