Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: mylmikk — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

Lisensiaatti- ja tohtorikoulutus

Koulutuksen suunnittelu

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen monitieteisessä tohtorikoulutuksessa opiskelee pysyvästi jatkokoulutusryhmä tietotekniikassa. Omalla kampuksella tarjottu tieteellinen jatkokoulutus edistää tärkeällä tavalla yliopistokeskuksen perustehtäviä Keski-Pohjanmaalla: tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista palvelutehtävää – kiinteässä yhteistyössä emoyliopistojensa kanssa.

Jatkotutkinnon rakenne määrittyy Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan jatkotutkintorakenteen ja tietotekniikan laitoksen jatko-opintovaatimusten mukaisesti.

Tavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtorikoulutuksen työelämätavoitteena on sekä alueella yrityksissä ja julkisorganisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden jatko-opintojen tukeminen, että yliopistokeskuksen henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Opiskelijoiden rekrytointi ja opiskelijavalinta

Jatko-opiskelijaksi haluava ottaa yhteyttä yliopistokeskuksen tietotekniikan professoriin opintojen ja tutkimuksen suunnittelua varten. Jatko-opinto-oikeutta haetaan tämän jälkeen informaatioteknologian tiedekunnalta. Hakeutuminen jatko-opiskelijaksi noudattaa tiedekunnan käytäntöjä.(Hakeminen ja kelpoisuus jatko-opiskelijaksi informaatioteknologian tiedekunnassa). Jatko-opintoihin voi hakea ympäri vuoden, erillistä hakuaikaa ei ole.

Jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan koti- tai ulkomaisen tutkinnon suorittanut tai hakija, jolla on riittäväksi todetut opinnot tiedekunnan oppiaineissa tai niitä lähellä olevissa oppiaineissa.

Opiskelijavalintaa linjaa Jyväskylän yliopiston hallituksen 4.10.2006 hyväksymät tohtorikoulutuksen yleiset valintaperusteet

Jatko-opiskelijakelpoisuus määrittyy Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan luonnontieteellisen alan jatko-opiskelijakelpoisuus määrittelyjen mukaisesti.

Jatko-opintojen rahoitus

Chydenius-Instituutin kannatusyhdistykseltä on haettavissa apurahaa tutkimustoimintaan.  Jatko-opintoseminaarien yhteydessä tiedotetaan ajankohtaisista apurahoista ja haettavana olevista stipendeistä.

Stipendeistä ja apurahoista on saatavilla tiedotusta myös osoitteissa

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

Ennen jatko-opinto-oikeuden hakemuksen jättämistä opiskelija laatii jatkotutkimuksen ohjaajan (tietotekniikan professorin) kanssa henkilökohtaisen kirjallisen jatko-opintosuunnitelman ja alustava tutkimussuunnitelman. Suunnitelmissa määritellään tutkintoon sisällytettävät opinnot sekä aikataulu ja rahoitussuunnitelmat. Opinto- ja/tai tutkimussuunnitelmaan myöhemmin tehtävät vähäiset muutokset voidaan tehdä opiskelijan ja ohjaajien yhteisellä päätöksellä. Merkittävistä muutoksista päättää laitoksen varajohtaja yhdessä opiskelijan ja työn ohjaajien kanssa ja muutokset lähetetään tiedoksi tiedekuntaan.

 

Asiakirjat:

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan jatkotutkintorakenne 

Tietotekniikan jatko-opintovaatimukset (s.115-116)

Hakeminen ja kelpoisuus jatko-opiskelijaksi informaatioteknologian tiedekunnassa

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen yleiset valintaperusteet

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan luonnontieteellisen alan jatko-opiskelijakelpoisuus

 

Jaa |