Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: mylmikk — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

lisensiaatti- ja tohtorikoulutus

Koulutuksen toteuttaminen

 

Opinto-oikeus

Opiskelijoilla on normaali jatko-opintokelpoisuus.

Opetusmenetelmät

Jatkotutkinto painottuu tutkimukseen eli väitöskirjatyön tai lisensiaattityön laatimiseen. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi suoritetaan tieteenalan ja tutkimusalan opintoja. Tutkimusalan opinnoissa syventävien opintojen ja jatkokoulutuskurssien lisäksi järjestetään seminaareja, joihin kutsutaan asiantuntijaluennoitsijoita Jyväskylän yliopiston lisäksi myös muista yliopistoista. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjoamassa tieteellisessä jatkokoulutuksessa panostetaan myös verkostoitumiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Väitöskirjat pyritään julkaisemaan yliopistokeskuksen omassa julkaisusarjassa.

Opintojen ohjaus

Ohjausta antaa tietotekniikan professori, jonka lisäksi yliopistokeskuksesta löytyy monipuolista väitöskirjojen ohjausresurssia; talossa työskentelee lähes parikymmentä tohtoria erilaisissa tehtävissä.

Tutkinnon myöntäminen

Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa haetaan informaatioteknologian tiedekunnalta. Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa voi hakea tiedekunnalta, kun lisensiaatintutkimus/väitöskirja on arvosteltu tiedekuntaneuvostossa, kaikki tutkintoa varten vaadittavat opinnot on suoritettu ja laitokset ovat vieneet opintorekisteriin merkinnän tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen suorittamisesta.  Tutkintoa haetaan tiedekunnan kansliaan jätettävällä lomakkeella. Valmistuminen ja tutkintotodistusten käsittely noudattaa informaatioteknologian tiedekunnan käytänteitä. (Informaatioteknologian tiedekunnan jatko-opintojen valmistumisohje)

 

Asiakirjat:

Luonnontieteellisen koulutusalan tutkinnonhakulomake (FL, FT)

Informaatioteknologian tiedekunnan jatko-opintojen valmistumisohje

Jaa |