Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: mylmikk — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.27

lisensiaatti- ja tohtorikoulutus

Koulutuksen arviointi

 

Opetuksen ja oppimisen arviointi

Lisensiaattitutkimuksen arvostelussa ja tarkastamisessa, lausuntojen antamisessa ja oikaisumenettelyssä noudatetaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan mukaisia käytänteitä.

Väitöskirjan arvostelussa ja tarkastamisessa sekä väittelylupaan liittyvissä asioissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan mukaisia käytänteitä.


Palautejärjestelmät

Tietotekniikan jatkokoulutuksessa on tällä hetkellä niin pieni määrä opiskelijoita, että varsinaista palautejärjestelmää ei ole ollut mielekästä ottaa käyttöön. Opiskelijamäärien kasvaessa palautejärjestelmä on kuitenkin nopeasti toteutettavissa esimerkiksi samaan tapaan kuin maisterikoulutuksessa. Opiskelijamäärästä johtuen opintojen etenemistä on helppo seurata henkilökohtaisesti ja ilmeneviin ongelmiin pystytään puuttumaan nopeasti. Jatko-opiskelijoilta saadaan henkilökohtaisesti palautetta opintojen ja ohjaustilanteiden yhteydessä. Henkilökohtaisesti annettua palautetta saadaan niin ohjauksesta, seminaareista, kuin koko koulutuksen järjestämisestäkin. Opiskelijoilta saatu palaute otetaan huomioon tulevaisuudessa koulutusta ja ohjausta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Koulutus räätälöidään palautteen avulla mahdollisimman hyvin kunkin jatko-opiskelijan tarpeisiin soveltuvaksi. Opintojen etenemisen seuraamisesta, palautteen keräämisestä ja näiden vaatimista toimenpiteistä vastaa tietotekniikan professori.


Asiakirjat:

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja lausunnot informaatioteknologian tiedekunnassa

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu ja oikaisumenettely informaatioteknologian tiedekunnassa 

Väitöskirjan tarkastusmenettely ja väittelylupa informaatioteknologian tiedekunnassa

Väitöskirjan arvostelu informaatioteknologian tiedekunnassa

Jaa |