Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opetuksen portfolio.txt

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.29

Plain Text icon Opetuksen portfolio.txt — Plain Text, 8 KB (8914 bytes)

Tiedoston sisältö

 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,
 Avoin yliopisto


  Opetuksen laatu -portfolio


   Johdanto

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on tehty ja
tullaan tekem��n jatkossakin n�kyv�ksi opetuksen ja koulutuksen laatua.
T�m� Opetuksen laatu -portfolio konkretisoi Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen avoimen yliopisto-opetukseen ja oppimiseen liittyvi� *hyvi�
k�yt�nteit�, arvoja, periaatteita ja kehitt�mistavoitteita*. Lis�ksi se
toimii t�rke�n� dokumenttina koulutuksen laatuk�sikirjassa
<doc_show?id=15259>. N�m� asiakirjat tukevat toinen toisiaan toimintojen
ja prosessien arvioinnin, kehitt�misen ja osaamisen ty�kaluina. T�m�n
portfolion l�ht�kohtana on Jyv�skyl�n yliopiston valmis Opetuksen ja
opiskelun itsearviointi -matriisi
<http://www.jyu.fi/hallinto/oplaapro/materiaaleja/kehittaminen/Itsearviointitaulukko.pdf>.


   Opetuksen laatu -portfolio koostuu seuraavista opetuksen ja
   koulutuksen osa-alueista

  1. Opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen yhteys
  2. Opetuksen tavoitteet
  3. Opetustoiminnan johtaminen
  4. Opetuksen toteutus
  5. Oppimistulokset
  6. Palaute, arviointi ja seuranta
  7. Resurssit
  8. Esteett�myys ja kansainv�lisyys
  9. Tilastotietoja v. 2001-2007

Portfolioty�skentely koostui yhteisist� keskusteluista,
itsearvioinneista, kollegiaalisesta arvioinnista, vertaisarvioinnista
avoimen yliopiston ty�ryhmien kesken sek� Kokkolan yliopistokeskuksen
eri yksik�iden kesken. Saimme my�s palautetta kehitt�misvinkkeineen
Jyv�skyl�n yliopiston silloiselta Oplaa-tiimilt�. T�rke�� t�ss�
itsearviointiprosessissa oli se, ett� koko avoimen yliopiston
henkil�kunta sitoutettiin ja sitoutui pohtimaan ja tekem��n n�kyv�ksi
opetuksen laatua hyvine k�yt�nteineen. Lopullisen tekstin muokkasi
avoimen yliopiston laatutiimi laatuvet�j�n johdolla. Laatuty� on
prosessi, joka jatkuu edelleen. T�m� prosessi on kuvattu seuraavassa.


   Laatuty�n prosessikuvaus avoimessa yliopistossa

  * Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen pedagogisena johtajana Leena
   Isosomppi
  * Kustakin yksik�st� nimetty laatuvastaava tai tiimi (avoimessa
   yliopistossa Sari Paajanen ja 1.8.2007 l�htien Sari Lehto)
  * Opetuksen kehitt�misryhm� (avoimesta yliopistosta edustajina Sanna
   Virolainen ja Sari Paajanen)


    Yliopistokeskuksen pedagogiset riihet lv. 2004 - 2005:

  * 11.10.04: Tutkintorakenneuudistuksen l�ht�kohtia ja prosessin
   eteneminen / Leena Isosomppi
  * 15.11.04: Oppimisteht�v�t oppimisen tukijana
  * 10.2.05: Oppimisteht�v�seminaari
  * 15.3.05: Tieto- ja viestint�tekniikan opetusk�ytt� - visioita,
   strategiaa ja haasteita
  * 20.4.05: Opetuksen laatu -seminaari. Puheenvuoroja opetuksen
   laadun arviointij�rjestelm�ty�n ��relt�, yliopistokeskuksen
   yksik�iden laaturetkien vaiheita


    Laatuty� avoimessa yliopistossa, lv. 2004- 2005 (ks. kansio Lv.
    2004-2005 laatuasiat)

  * Ty�ntekij�iden ydinprosessit
  * Palaute- ja arviointik�yt�nteist�
  * Arvokeskustelua


    Laatuty� avoimessa yliopistossa, kev�t 2006

  * 24.3.06: Avoimen yo:n laatuty�n vet�j�ksi nimettiin Sari Paajanen
  * 24.3.06: Avoimen laatutiimi: Minna Maunula, Maritta Vuorenmaa ja
   Sari Paajanen
  * Maalis-kes�kuu: Opetuksen laatu -portfolion t�ytt�minen alkaa
   "Opetuksen toteutus (4)"; nimet��n ty�ryhm�t
  * 30.3.06: Jl�n yo:n Oplaa-tiimin vierailu, avoimen laatuportfolion
   esittely� / Sari Paajanen
  * *16.5.06: Avoimen yliopiston laatup�iv�: (ks. Laatup�iv�t: 16.5.06
   Elba)*
     o Arvokeskustelu
     o Opetuksen toteutus -arviointialueen purkamista pienryhmitt�in
  * 8.6.06: Avoimen laitosportfolion esittely� Pedagogisessa riihess�
   / Sari Paajanen


    Laatuty� avoimessa yliopistossa, syksy 2006

  * Laatutiimiss� Minna Maunula ja Sari Paajanen (Maritta Vuorenmaa vv.)
  * Opinto-ohjauksen suunnitelma / Sanna Virolainen
  * 10.8. ja 31.8.06: Opinto-ohjauksen workshopit / Sanna Virolainen
   ja Leena Isosomppi (avoimesta mukana Minna Maunula ja Sari Paajanen)
  * 30.8.06: Avoimen opinto-ohjauksesta / Sanna Virolainen ja Sari
   Paajanen
  * 30.8.06: Avoimen laatuty�ryhmien nime�minen
  * 26.9., 26.-27.10.2006: Esteett�myys / Hannu Puupponen

  * *31.10.06: Avoimen yliopiston laatup�iv�: (ks. Laatup�iv�t:
   31.10.06 Trullevi)*
     o Vertaisarviointikierrokset portfolioiden arviointialueiden
      pohjalta
     o Opiskelijapalautekyselyst�
     o Laatu ty�ss�si -keskustelua
     o 14.11.: Pedagoginen riihi / TVT opetuksessa
     o 21.11.: Pedagoginen riihi / Aikuisten oppimiskeskus
     o Avoimen laatuty�ryhm�t ty�skenteliv�t koko syksyn

  * *12.12.06: Avoimen yliopiston laatup�iv�: (ks. Laatup�iv�t:
   12.12.06 Elba)*
     o Ty�pajaty�skentely� (palautekyselylomake + Optima-ty�tilan
      kehitt�minen yleis- ja kieliopinnoille + sosiaality�)
     o Avoimen yliopiston www-sivut
     o Laatuportfolion l�pik�yminen, tilannekatsaus


    Laatuty� avoimessa yliopistossa, kev�t 2007

  * Laatuty�st� vastaa Sari Paajanen Minna Maunulan j��ty�
   �itiyslomalle, ei laatutiimi�
  * Laatuty�ryhm�t kokoontuneet edelleen
  * Hyvi� k�yt�nteit� kirjattu Optimaan
  * 24.1.07: Pedagoginen riihi / Esteett�myys
  * 15.2.07: Pedagoginen riihi / Laadusta opinn�ytety�n ohjauksesta
  * 22.3.07: Jl�n yo:n laatup��llik�n Pirjo Halosen vierailu
  * 3.4.07: Pedagoginen riihi / Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
   yliopisto-opiskelussa / Pekka Matilainen
  * *17.4.07: Avoimen yliopiston laatup�iv�: (ks. Laatup�iv�t: 17.4.06
   Golf-kentt�)*
     o Avoimen yliopiston opiskelijakyselyn palautetulosten satoa
     o Opiskelijapalautteen purkua pienryhmiss�
     o Kehitt�mistavoitteiden listaaminen
     o Palautelomakkeen arviointia ja palautteen ker��minen jatkossa

  * Toukokuussa sihteerit ja suunnittelijat ideoivat palautelomakkeen
   kysymyspatteristoa.
  * 13.6.07: Opetuksen kehitt�misryhm�ss� yksik�iden
   laatuportfolioiden tilannekatsaukset
  * 14.6.07 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnan
   iltakoulu <doc_show?id=17822>: avoimen yliopiston
   opiskelijakyselyn tulokset ja johtop��t�kset sek� laatuty�st� /
   esittelij�in� Sanna Anttonen ja Sari Paajanen


    Laatuty� avoimessa yliopistossa, syksy 2007

  * 16.8.07: Opetuksen kehitt�misryhm�
  * Elo-syyskuussa laatuk�sikirjan valmistelua kommentointi- ja
   keskustelukierroksineen
  * 11.9.07: Pedagoginen riihi / Opinto-ohjaus
  * 27.9.07: Jyv�skyl�ss� auditointikoulutus (mukana Sari Paajanen
   avoimesta)
  * 8.10.07: Opetuksen kehitt�misryhm�
  * *10.10.07: Avoimen yliopiston laatup�iv�: (ks. Laatup�iv�t:
   10.10.07 Golf-kentt�)*
     o Laatuk�sikirjan kommentointi pienryhmiss�
     o Palautej�rjestelm�st� keskustelua
     o Palautelomakkeiden l�pik�yminen

  * 22.10.07: Pedagoginen riihi / Ammatillisen kasvun tukeminen
   arvioinnin avulla - alustuksia ja keskustelua
  * 21.11.07: Laatup��llikk� Pirjo Halosen vierailu
   yliopistokeskuksessa (mukana avoimesta yliopistosta Sari Lehto ja
   Sari Paajanen)
  * 26.11.07: Pedagoginen riihi / Oppimisymp�rist�n esteett�myys -
   visioita ja kokemuksia
  * Marraskuussa opettajat ideoivat palautelomakkeen kysymyspatteristoa.
  * Marras-joulukuussa avoimen yliopiston vuodenkierto
   -prosessikuvauksen <doc_show?id=17017> laatiminen
  * 5.12.07: Opetuksen kehitt�misryhm�: laatuk�sikirjoista worshop
  * Marras-joulukuussa laatuk�sikirjojen viimeistely� (mm. avoimen
   yo-opiskelijoiden kommentit)


    Laatuty� avoimessa yliopistossa, kev�t 2008

  * Koko tammikuu laatuty�n (mm. Opetuksen laatu -portfolion)
   viimeistely�, henkil�kunnalle tiedottamista ja perehdytt�mist�
  * 7.1.08: Opetuksen kehitt�misryhm�: sis�iseen auditointiin
   valmistelua ja esitys: avoin yliopisto Kokkolan
   yliopistokeskuksesta sis�isen auditoinnin kohteeksi
  * 9.1.08: Sis�isen auditoinnin valmistelupalaveri: palaverimuistio
   <doc_show?id=17824> ja nimilista <doc_show?id=17825> sis�iseen
   auditointiin
  * 22.1.08: Avoimessa yliopistossa laatupalaveri: Sari Lehto, Sari
   Paajanen, Leena Isosomppi
  * 23.1.08: Avoimen yliopiston yksikk�palaveri: laatuty�st� ja
   sis�isest� auditoinnista / Leena Isosomppi, Sari Lehto ja Sari
   Paajanen
  * 24.1.08: Opetuksen kehitt�misryhm�: laatuk�sikirjaty�n versio 1.1
   edist�minen ja laatutiedotus
  * *7.2.08: Sis�inen auditointi: Kokkolan yliopistokeskus
   Chydeniuksen avoimen yliopiston Koulutuksen laatuk�sikirja versio 1.0*
Jaa |