Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteistyön johtamisen toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.19

Yhteistyön organisointi


Yliopistokeskuksen yhteistyötä johtaa johtaja ja johtokunta. Yliopistokeskuksen johtokunnassa on nimetty jäsenet Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistoista sekä asiantuntijajäsen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Lisäksi johtokunnassa on merkittävä alueen toimijoiden edustus. Kehittämispäällikön vastuisiin kuuluu yliopistokeskusyhteistyön edistäminen sekä vuorovaikutus alueen kanssa. Keskeinen vastuu yhteistyöstä erityisesti asianomaisiin tiedekuntiin ja ainelaitoksiin sekä alueen yhteistyökumppaneihin on yliopistokeskuksen osaamisaloittaisten yksiköiden johtajilla ja/tai professoreilla ja tutkimusjohtajilla. Avoimen yliopisto -toiminnan koordinoimiseksi yliopistokeskuksessa on perustettu avoimen yliopiston yhteistyön johtoryhmä, jonka työskentelyyn osallistuvat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto, Oulun ja Vaasan yliopistojen avoin yliopisto sekä Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto. Sen toiminnasta vastaa yliopistokeskuksen avoimen yliopiston päällikkö.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämisestä on solmittu yhteistyöasiakirja, joka pohjautuu Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategian linjauksiin. Yhteistyöasiakirjan mukaisesti Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen neuvottelukunta seuraa ja tekee aloitteita korkeakouluyhteistyön kehittämiseksi. Yhteistyöasiakirjassa yhteistyön johtaminen on vastuutettu yhteistyön johtoryhmälle. Se myös valmistelee korkeakoulujen neuvottelukunnalle esitettävät asiat. Huhtikuussa 2008 yhteistyöasiakirjan pohjalta solmitaan yhteistyösopimus yliopistokeskuksen, sen yhteistyöyliopistojen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön kesken. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön ja alueen toimijoiden kanssa tehtävän vuorovaikutuksen tavoitteita ja sisältöjä on kuvattu laajemmin laatukäsikirjan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osiossa.

Viestintä


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen viestintää ohjaa Jyväskylän yliopiston viestintästrategia. Sen linjauksia on tarkennettu yliopistokeskuksen viestintäsuunnitelmassa. Siinä viestinnän keskeisiksi tavoitteiksi on määritelty yliopistokeskuksen perustehtävän ja kokonaisstrategian toteuttamisen tukeminen sekä sen toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen ulkoisen ja sisäisen viestinnän keinoin. Viestinnän tehtävänä on vastaa siihen, millä tavalla, keiden kanssa, milloin ja millaisille kohderyhmille yliopistokeskuksen toiminta-ajatusta, arvoja, visiota, tehtäviä ja toimintaa viestitään. Viestintää johtaa johtaja apunaan kehittämispäällikkö. Käytännön toiminnasta vastaa yliopistokeskuksen tiedottaja, jonka vastuulla on toteuttaa ja kehittää sekä yliopistokeskuksen ulkoista että sisäistä viestintää. Yliopistokeskuksessa sekä ulkoinen että sisäinen viestintävastuu on kuitenkin kaikilla työntekijöillä omaan työhönsä liittyen.

Asiakirjoja ja www-sivuja:


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun välinen yhteistyöasiakirja
Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia
Jyväskylän yliopiston viestinnän strategiset linjaukset
Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskuksen viestintäsuunnitelma

Jaa |