Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteistyön johtamisen suunnittelu

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.19

 

Yhteistyön tavoitteet

Yliopistokeskuksen tehtävänä on edistää yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta vuorovaikutuksessa yhteistyöyliopistojen ja alueen toimijoiden kanssa. Yliopistokeskuksen tekemän yhteistyön tavoitteena on edesauttaa yliopistokeskuksen tarvitsemien taloudellisten ja osaamisresurssien kehittymistä siten, että yliopistokeskuksen tehtävä voidaan täyttää. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön tavoitteita ja sisältöä on aukaistu laajemmin laatukäsikirjan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osiossa.

Yhteistyötahojen tunnistaminen

 
Yliopistokeskuksen toimintamalli on lähtökohtaisesti verkostoitunut malli. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnan perustana on yhteistyösopimus, jonka sopijaosapuolia ovat Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit, Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat, Keski-Pohjanmaan liitto sekä Chydenius-instituutin kannatusyhdistys ja Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Myöhemmin sopimukseen on liittynyt Tampereen teknillinen yliopisto.

Kokkolan yliopistokeskuksessa tekevät yhteistyötä yhteistyösopimuksen osapuolena olevat yliopistot. Yliopistokeskuksessa tehtävää koulutusta ja tutkimusta toteutetaan yhteistyössä kunkin tieteenalan tiedekuntien ja ainelaitosten kanssa. Yliopistot sopivat vuosittain yhteistyön tavoitteista ja ne kirjataan yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius rakentaa yhteistyötä myös eräiden valtakunnallisten yliopistotoimijoiden verkostojen kautta. Keskeisin näistä on yliopistokeskusten verkosto, jonka puitteissa suunnitellaan yliopistokeskusten kehittymistä osana korkeakouluverkostoa. Yliopistokeskus on mukana myös avointen yliopistojen yhteistyössä sekä täydennyskoulutusverkostossa. Alueellisen toiminnan puitteissa yliopistokeskus on mukana Pohjois-Suomen korkeakoulujen verkostotyössä, jonka toimintaa ohjaa Pohjois-Suomen korkeakoulujen aluestrategia ja ohjelmasopimus.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yhteistyön tavoitteena on Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategian mukaisesti osaamisen tason, vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn nostaminen toiminta-alueella.  Ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä on sovittu yhteistyöasiakirjassa. Yhteistyöasiakirjan pohjalta solmitaan huhtikuussa 2008 sopimus yliopistokeskuksen, sen yhteistyöyliopistojen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön välille. Sopimus tähtää konsortiotyyppiseen toimintamalliin. Yliopistokeskuksen toiminta-ajatuksen mukaisesti se toimii erittäin tiiviissä vuorovaikutuksessa myös muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja vuorovaikutusta alueen kehittämiseksi on kuvattu tarkemmin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osassa laatukäsikirjaa.

 

Asiakirjoja ja www-sivuja:

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Pohjois-Suomen korkeakoulujen aluestrategia

Osaava Pohjois-Suomi ohjelmasopimus

Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia

 
Jaa |