Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteistyön johtamisen kehittäminen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.20

Yliopistokeskusyhteistyössä yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot ja alueen toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä koulutuksen ja tutkimuksen alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyön kehittämisestä vastaa vuosittain, toiminta- ja taloussuunnittelukierroksen yhteydessä järjestettävä yliopistokeskusneuvottelu. Neuvotteluun osallistuvat Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen sekä Tampereen teknillisen yliopiston edustajat rehtorien johdolla. Neuvotteluun osallistuvat myös osa alueen yliopistokeskuksen yhteistyösopimuksen osapuolista. Jatkossa yliopistokeskusneuvottelu kytketään Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunnan työhön, mikäli käynnissä olevassa sopimusneuvottelussa yliopistokeskuksen yhteistyöyliopistojen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön kanssa näin sovitaan. Keskeinen vastuu yhteistyön kehittämisestä on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa koordinoivalla Jyväskylän yliopistolla.

Suomen korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen etenee vauhdikkaasti. Kehitys on johtamassa entistä suurempiin yliopistokokonaisuuksiin. Myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyölle etsitään uusia malleja. Yliopistokeskukset ovatkin kohtaamassa suuria rakenteellisia ja organisatorisia kehittämishaasteita jo pian perustamisensa jälkeen ja nämä haasteet kulminoituvat eri suuntaan tehtävässä yhteistyössä.

Yhteistyön johtamisessa keskeinen laadun kehittämishaaste on yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden mittariston kehittäminen. Haastetta kuvataan tarkemmin laatukäsikirjan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osiossa. Vuorovaikutuksen kehittymistä tulisi arvioida kaksisuuntaisesti: kuinka yhteistyöllä voidaan tukea yliopistokeskuksen toiminnalle asetettuja tavoitteita sekä kuinka yliopistokeskus toiminnallaan tukee sekä alueen että yhteistyöyliopistojen tavoitteita. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mittariston kehittäminen on myös valtakunnallinen haaste, jossa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius pyrkii olemaan aktiivinen toimija.

Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategiassa asetetut seurannan mittarit tulisi päivittää ja ottaa käyttöön osana yliopistokeskuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun suunnittelu- ja seurantajärjestelmää, tähän onkin yhteistesti sitouduttu keväällä 2008. Yliopistokeskuksessa käytössä oleva tuloskortti ei sisällä yhteistyön näkökulmaa, mutta joustavana välineenä sitä on tarvittaessa mahdollista muokata.

Asiakirjoja ja www-sivuja:


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus

Jaa |