Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talousjohtamisen toteutus

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.22

Talousjohtamisen organisaatio


Talousjohtamisessa noudatetaan Jyväskylän yliopiston talousjohtosääntöä ja hankintaohjetta. Jyväskylän yliopiston osalta seuraavan vuoden toiminta- menorahoituksesta sovitaan yliopistokeskuksen ja Jyväskylän yliopiston välisessä tulosneuvottelussa. Rehtori jakaa rahoitusta yliopistokeskukselle Jyväskylän yliopiston sisäisen rahoitusmallin mukaisesti, lisäksi hänellä on mahdollisuus antaa hanke- ja strategista rahoitusta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, josta sovitaan vuosittaisissa tulosneuvotteluissa.

Taloussäännön ja johtosäännön mukaan yliopistokeskuksen taloudesta vastaa yliopistokeskuksen johtaja. Johtajan delegointipäätöksellä on jaettu taloushallinnon ja hankintatoimen vastuita. Vastuiden jaossa noudatetaan yliopistokeskuksen työjärjestyksen mukaista yksikköjakoa. Yliopistokeskuksen johtaja tekee johtokunnan delegointipäätöksen mukaisesti vuosittain sisäisen rahanjakopäätöksen, jolla jaetaan toimintamenorahoitus ja muut yliopistokeskukselle jakamattomina tulevat erät. Yliopistokeskusten kehittämisrahan käytöstä päättää johtokunta. Rahanjakopäätöksen valmistelee kehittämispäällikkö apunaan taloussuunnittelija. Taloussuunnittelija vastaa taloushallinnon sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaisesta toteuttamisesta. Yksiköiden johtajat vastaavat oman yksikön taloudellisesta ja tehokkaasta toiminnasta.

Yliopistokeskuksen rahoituksesta merkittävä osa on täydentävää rahoitusta. Rahoituksen hakemisessa ja käytössä noudatetaan rehtorin delegointipäätöstä sekä rahoittajien ohjeita ja säännöksiä. Rakennerahastohankkeet esitellään rehtorille Jyväskylän yliopiston eu -koordinaatiosta vastaavan erikoissuunnittelijan valmistelemana. Rahoituksen hankinnassa ja koordinaatiossa avustaa yliopistokeskuksen täydentävän rahoituksen koordinaattori, lisäksi hän seuraa täydentävän rahoituksen sääntöjen mukaista hallinnointia.

Hallinto- ja tukipalvelut


Yliopistokeskuksen sijaitessa kaukana Jyväskylän yliopiston päätoimipisteestä suuri osa tukipalveluista tuotetaan itse. Tukipalveluiden tuottaminen on keskitetty hallinto- ja tukipalvelut -yksikköön, mutta myös muut yksiköt voivat tuottaa yhteisiä palveluita oman erityisosaamisen mukaisesti. Huomattava osa tukipalveluista laskutetaan sisäisesti yksiköiltä tukipalvelulaskurin perusteella. Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut on keskitetty hallinto- ja tukipalvelut -yksikköön. Opintohallinnon tehtävät hoidetaan hajautetusti koulutusta tuottavissa yksiköissä. Hallinto- ja tukipalvelut -yksikön toimintaa johtaa kehittämispäällikkö. Toteuttavia palveluita ovat atk-palvelut, kirjasto, tiedottaminen, täydentävän rahoituksen palvelut, talouspalvelut ja virastomestaripalvelut. TVT -tukipalveluita tuottaa tietotekniikan yksikkö.

Tilat


Jyväskylän yliopisto vuokraa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen käytössä olevat tilat Kokkolan Kampus Oy:lta. Käytössä on yhteensä 4400 brm2 tilaa. Kampus Oy hankkii tarvittavat kiinteistöpalvelut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tilapalveluilta. Vastuiden jakautumisesta eri toimijoille on tehty vastuunjakotaulukko, joka on vuokrasopimuksen liitteenä. Omien tilojen lisäksi yliopistokeskuksen toimintaa voidaan järjestää Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tiloissa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteiskäytössä olevat ravintolapalvelut sijaitsevat ammattikorkeakoulun kiinteistössä.

Yliopistokeskuksen opetus- ja neuvottelutilat ovat laboratoriotiloja lukuun ottamatta yhteisessä tilanvarausjärjestelmässä. Opetus- ja neuvottelutilojen käytöstä yksiköitä laskutetaan sisäisesti toteuman mukaan.

Asiakirjoja ja www-sivuja


Jyväskylän yliopiston talousjohtosääntö
Jyväskylän yliopiston hankintaohje
Johtajan delegointipäätös
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tukipalvelulaskuri
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yhteistyöasiakirja


Jaa |