Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talousjohtamisen arviointi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.22

Talouden seuranta

Jyväskylän yliopiston toimintojen osalta yliopistokeskuksen talouden kehittymistä seurataan vuosittain yliopistokeskuksen ja rehtorin välisessä tulosneuvottelussa. Neuvottelun pohjalta tulossopimukseen laaditaan katsaus talouden kehittymisestä. Johtokunta seuraa talouden kehittymistä puolivuotiskatsausten muodossa. Johtoryhmässä käsitellään talouden tilaa neljännesvuosittain. Talouskatsausten laatimisesta vastaa taloussuunnittelija. Talouskatsauksissa rahoituksen ja menojen toteumaa verrataan talousarvioon. Yksikön johtajien ja projektipäälliköiden vastuulla on seurata oman yksikön ja projektien talouden kehitystä.

Talousjohtamisen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan toimintakertomuksessa sekä tuloskortin arviointiosassa. Toiminnanohjausjärjestelmä on tarkemmin kuvattu strategisen johtamisen osiossa.

Tilintarkastus

Jyväskylän yliopiston sisäinen tarkastus kattaa yliopistokeskuksen Jyväskylän yliopiston alaisen toiminnan. Täydentävän rahoituksen osalta noudatetaan rahoittajien ohjeita tilintarkastuksen tekemisestä.

Hallinto- ja tukipalvelut

Palveluiden arviointi tehdään vuosittain tuloskortin arviointiosassa. Tuloskortin laadinnasta vastaa kehittämispäällikkö. Arviointitietoa kerätään koulutusta järjestävien yksiköiden arviointikyselyjen kautta. Esimerkiksi avoimen yliopiston kerran kolmessa vuodessa toteuttavaan laajaan arviointikysely sisältää kirjaston palveluiden arviointiosuuden. Vuonna 2008 otetaan käyttöön tukipalveluiden ja yliopistokeskuksen yksiköiden väliset arviointi- ja kehittämispalaverit. Arviointitietoa saadaan myös suorana asiakaspalautteena henkilökunnalta ja opiskelijoilta.

Tilat

Yliopistokeskuksen, tilojen omistajan Kokkolan kampus Oy:n ja kiinteistöpalvelut tuottavan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tilapalveluiden kesken järjestetään palaute- ja kehittämiskokous kaksi kertaa vuodessa. Yliopistokeskuksen puolelta kokoukseen osallistuu kehittämispäällikön johdolla tilojen käyttöön liittyvää henkilöstöä.

Asiakirjoja ja www-sivuja


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortisto

Jaa |