Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Laatutyön johtamisen kehittäminen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.24

Laatutyön kehittämisen arviointi yhdistyy strategisen johtamisen kehittämiseen. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen strategisen johtamisen kehittämisestä vastaavat yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot, erityinen vastuu on koordinaatioyliopistona toimivalla Jyväskylän yliopistolla. Yliopistojen välisen yhteistyön sekä alueen kanssa tehtävän yhteistyön ja yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseksi käydään vuosittain yliopistokeskus neuvottelu toiminta- ja taloussuunnittelukierrokseen liittyen. Kehittämisen menettelytapoja on kuvattu tarkemmin laatukäsikirjan strategisen johtamisen osiossa. Tavoitteena on, että yliopistokeskuksessa annettavan opetuksen ja tutkimuksen laatu vastaavat emoyliopistojen tiedekuntien laatua.

Yliopistokeskuksen laatutyössä noudatetaan jatkuvan kehittämisen periaatetta. Yliopistokeskuksen on pienenä yliopistollisena toimijana kiinnitettävä jatkuvasti huomiota toimintaympäristön sekä yliopistokentän muutoksiin ja niiden aiheuttamiin kehittämistarpeisiin.

Laadun kehittämisjärjestelmää kehitettäessä keskeisenä tavoitteena on parantaa mm. tuloskorteissa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa ilmaistua laatukriteerien asettamista ja tavoitteiden asetantaa sekä niiden antaman seurantatiedon esittämistä myös aikasarjoina. Yliopistokeskuksen erityisenä kehittämishaasteena on aikuiskoulutusmallien kehittäminen. Haasteena on myös yliopistokeskuksessa tehtävän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisen kytkeminen tiiviimmin osaksi laatutyötä.


Jaa |