Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Laatutyön johtamisen arviointi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.24

Laadun kehittämisen seuranta ja vaikuttavuus


Laadun kehittämisen tavoitteiden saavuttamista ja laatutyön toimivuuden arviointia toteutetaan osana toiminta- ja taloussuunnittelukierrosta ja sen keskeisiä asiakirjoja ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus ja yliopistokeskuksen ja sen yksiköiden tuloskortit. Kierroksen kulku ja vastuut on kuvattu laatukäsikirjan strategisen johtamisen osiossa.

Opetuksen kehittämisryhmän työn arvioimiseksi ja sen työn suunnittelun pohjaksi otetaan käyttöön dokumentoitava vuosittainen raportointi yliopistokeskuksen johdolle. Kehittämispäällikkö on opetuksen kehittämisryhmän jäsen ja toimii linkkinä sen ja yliopistokeskuksen johdon välillä. Tarpeen mukaisesti vastaava raportointi otetaan käyttöön myös muiden yliopistokeskuksen työryhmien toiminnan ja arvioinnin systematisoimiseksi.

Auditoinnit


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius osallistuu Jyväskylän yliopiston sisäiseen auditointiin yliopiston auditointiohjelman mukaisesti. Sisäisen auditoinnin tavoitteet ja toimintatavat on kuvattu Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirjassa. Yliopistokeskuksen johdon tehtävänä on varmistaa, että sisäisen auditoinnin raportissa esitetyt kehittämiskohteet käsitellään yliopistokeskuksessa ja niissä esitettyihin kehittämistoimiin reagoidaan ja mahdolliset poikkeamat korjataan nopeasti ja tehokkaasti. Osana Jyväskylän yliopistoa yliopistokeskus osallistuu ulkoiseen auditointiin yliopiston päälaatukäsikirjassa kuvatulla tavalla määräajoin.

Opetusministeriö arvioi yliopistokeskusten toimintaa vuonna 2008. Arviointi painottuu yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuteen ja siihen sisältyy yliopistokeskusten itsearviointi. Arvioinnin toteuttaa Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Asiakirjoja ja web-sivuja:


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortisto
Jyväskylän yliopiston päälaatukäsikirja

Jaa |