Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Henkilöstöjohtamisen kehittäminen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.18

Henkilöstöjohtamisen kehittämisvastuu on kullakin yhteistyöyliopistolla oman henkilöstönsä osalta. Yliopistokeskuksen toimiminen usean yliopiston yhteistyön areenana asettaa henkilöstöjohtamiselle omat haasteensa. Toisaalta vastuu henkilöstöstä jakautuu eri tahoille, toisaalta tulee välttää henkilöstön eriarvoiseen asemaan joutumista osana samaa työyhteisöä. Kehittämisvastuu yliopistokeskuksessa keskittyy johtajalle, johtokunnalle ja henkilöstöhallinnon osalta kehittämispäällikölle. Yksiköiden johtajilla on henkilöstöjohtamisen toteuttamisessa ja oman yksikön henkilöstön kehittämisessä keskeinen rooli. Henkilöstöpoliittisista linjauksista vastaavat yhteistyöyliopistot.

Suurimmat kehittämistarpeet liittyvät osaamisen kehittämiseen ja – johtamiseen. Yliopistokeskuksen toimintaympäristön kansainvälistyminen edellyttää myös yliopistokeskuksen osaamisen kehittämistä kansainväliselle tasolle tietyillä valikoiduilla aloilla. Strategisten tavoitteiden ja henkilöstöjohtamisen välisen yhteyden linkittäminen entistä kiinteämmäksi kokonaisuudeksi esimerkiksi osaamiskartoitusten avulla on harkittavana. Henkilöstöohjelma sisältää menetelmän yksikkö ja tiimikohtaisten osaamiskartoitusten tekemiseen.

Henkilöstöjohtamiselle on syntymässä uusia haasteita jo lähivuosina yliopistojen organisatorisen aseman muutoksen johdosta.

Henkilöstöjohtamiseen, henkilöstökoulutukseen, yliopistokeskuksessa käytössä olevien toimintamallien ja ohjeiden sekä henkilöstön pysyvyyteen ja viihtyvyyteen liittyvien tietojen kokoaminen kokonaisuudeksi web-sivustolle on lyhyen aikavälin kehittämishaaste.

 

Jaa |