Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Henkilöstöjohtamisen arviointi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.17

Jyväskylän yliopiston henkilöstön osalta yliopistokeskuksen henkilöstö on mukana yliopiston henkilöstöpolitiikan arvioinnissa, kuten henkilöstötilinpäätöksessä. Yliopistokeskuksen tasolla on myös tarvetta arvioida henkilöstöjohtamisen onnistumista ja työssäpysymisen edellytyksiä.

Keskeisiä henkilöstöjohtamisen arvioinnin vuosittaisia välineitä ovat toimintakertomus ja tuloskortti. Tuloskortin avulla arvioidaan toimintaa myös yksiköittäin. Tulossopimuksessa ja tulosneuvottelun yhteydessä arvioidaan myös henkilöstöjohtamisen onnistumista. Tulosneuvottelussa arvioinnista vastaa Jyväskylän yliopiston rehtori. Toimintakertomuksen ja tuloskortin vahvistaa johtokunta. Arvioinnin mittareina toimivat tuloskortin mittarit sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tulossopimuksessa asetetut tavoitteet. Arvioinnin pohjana on myös vuosittainen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstöohjelman tarkistamisen yhteydessä arvioidaan sen toimivuutta ja sitä kuinka hyvin siinä esitetyt linjaukset tukevat tavoitteiden saavuttamista. Henkilötasolle arviointi viedään koko henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa käytävissä kehityskeskusteluissa.  Kehityskeskusteluissa henkilöstöllä on mahdollisuus antaa palautetta työssäpysymisen edellytyksistä ja johtamisen laadusta.

Jyväskylän yliopiston henkilöstön osalta yliopistokeskuksen henkilöstö on osallistunut vuodesta 2006 alkaen VM -baro -työtyytyväisyyskartoitukseen. Sen tuloksia käsitellään yliopistokeskuksen tasolla yhdessä henkilöstön kanssa, myös työterveyshuolto osallistuu kyselyn tulosten analysointiin. Kerran vuodessa järjestetään Jyväskylän yliopiston henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja yliopistokeskuksen henkilöstöhallinnon yhteinen arviointi- ja suunnittelukeskustelu. Yliopistokeskuksessa on tehty kaksi kertaa lisäksi oma työhyvinvointikartoitus, jota tarvittaessa toistetaan. 

Arviointitieto ohjaa seuraavan suunnittelukierroksen tavoitteen asetantaa ja toimenpiteistä päättämistä. Henkilöstöasioiden ja toiminta- ja taloussuunnittelun linkkinä toimivat yliopistokeskuksen ja yksiköiden tuloskortit.

Asiakirjoja ja www-sivuja


Jyväskylän yliopiston henkilöstötilinpäätös
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja rehtorin välillä solmittu tulossopimus
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortisto

Jaa |