Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Historia

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 03. maaliskuuta 2011, 15.09

Chydenius patsas1965

Perustetaan Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys / kesäyliopisto

1977

Perustetaan Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys / Chydenius-Instituutti (tutkimuslaitos)

1985

Perustetaan Keski-Pohjanmaan täydennyskoulutusyksikkö, joka järjestää ammatillista täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta

1987

Alkaa erityisopettajien poikkeuskoulutus

1988

Alkaa luokanopettajien ja musiikinopettajien poikkeuskoulutus sekä psykiatrian erikoislääkärikoulutus

1990

Ensimmäiset luokanopettajat (KK) valmistuvat

1991

Chydenius-Instituutti ja täydennyskoulutusyksikkö yhdistetään Jyväskylän yliopiston Chydenius-Instituutiksi

1994

Luokanopettajien poikkeuskoulutuksen jatkoksi perustetaan luokanopettajien aikuiskoulutus

1997

Chydenius-Instituutti irtoaa Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen alaisuudesta yliopiston erillislaitokseksi

Maisterihautomo aloittaa toimintansa

1999

Alkaa informaatioteknologian koulutus ja tutkimus

2001

Solmitaan yhteistyösopimus Oulun yliopiston kanssa

Opetusministeriö myöntää maisterihautomolle aikuiskoulutuksen laatupalkinnon

2003

Solmitaan yhteistyösopimus Vaasan yliopiston kanssa

Luokanopettajien aikuiskoulutus nimetään yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi vuosille 2004-2006

2004

Chydenius-Instituutista tulee yliopistokeskus

2006

Sosiaalityön maisteriopintoihin otetaan ensimmäiset opiskelijat

Yliopistokeskukseen perustetaan määräaikaiset kemian ja sosiaalityön professuurit

2007

Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus muuttaa nimensä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseksi

Yliopistokeskus muuttaa uusiin tiloihin kampusalueelle

Tampereen teknillinen yliopisto liittyy mukaan yliopistokeskusyhteistyöhön

Ensimmäiset sosiaalityön maisterit valmistuvat

2008

Opettajankoulutus täytti 20 vuotta.

Ensimmäiset kemian maisterit valmistuivat.

Jaa |