Project archive (2007–)

Korpholmen.jpg

  • Kokkolan maaseutuohjelman laadinta (Compilation of the rural programme of Kokkola)
  • Uuspaikallisuus ja paikan kertomuksellinen jännite – kuusi maaseutukylää Suomessa ja Skotlannissa (Neo-locality and the narrative tension of place – six rural villages in Finland and Scotland)
  • Keski-Pohjanmaan paikallisten toimintaryhmien hanketoiminnan arviointi (Evaluation of the impacts of the projects of the Central Ostrobothnian Local Action Groups Pirityiset and Rieska-Leader)
  • Naisten työ ja elämänlaatu Keski-Pohjanmaalla (Women’s work and quality of life in Central Ostrobothnia)
  • Yritysten omistajan- tai sukupolvenvaihdosten kehittämishankkeen arviointi (Evaluation of the project Renewal and innovation to business transfer of micro companies)
  • Luonnonvara-alan hankkeiden vaikuttavuus (LuHaVa) (The impact of the projects of the natural resource based industries in the Kaustinen region during the programme period 2000–2006)
  • Kuluvan tavoiteohjelmakauden arviointi toimialoittain Keski-Pohjanmaalla (Evaluation programme period 2000–2006 by industry in Central Ostrobothnia)
  • Kulttuurialan seniorit maaseutukuntien voimavarana (The seniors of cultural field as resources of rural municipalities)
  • Perifeeriset paikkakunnat ja innovaatiopolitiikat pohjoismaissa (PLIP) (Peripheral localities and innovation policies in Nordic countries (PLIP))
  • Local Development and Innovation in Rural Areas