Projects of the Kokkola University Consortium Chydenius

Converis research data base of the University of Jyväskylä
 • Title KYC yhteistyösopimus kaudelle 2019-2024 | Converis
  Authors Risikko, Tanja
  Year 01.01.2019 - 31.12.2024
 • Title Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO, KK) | Converis
  Authors Valli, Raine & Valli, Raine
  Year 12.06.2020 - 31.12.2024
 • Title Kestävän kehityksen siirtymätutkimuksen lähestymistapojen soveltaminen sosiaaltyössä sosiaalisen inkluusion saavuttamiseksi | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena
  Year 01.10.2020 - 30.09.2024
 • Title Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma 2020-2023 | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 01.08.2020 - 31.12.2023
 • Title Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni
  Year 01.06.2019 - 31.05.2023
 • Title MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 01.08.2020 - 31.05.2023
 • Title WinIT - Women in IT | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Myllymäki, Mikko & Laine, Sanna
  Year 01.08.2020 - 31.12.2022
 • Title Osaamistarpeesta kilpailutekijäksi työmarkkinoilla: kuntakokeilujen, yritysten ja yliopistojen ohjauksessa kohtautetaan koulutusta, työtä ja tekijät | Converis
  Authors Kivinen, Paula; Harald, Mari; Rantamäki, Anu & Louhivuori, Tarja
  Year 15.06.2020 - 31.10.2022
 • Title VOIMAX - maatalousyrittäjät | Converis
  Authors Björkgren, Magnus
  Year 01.03.2020 - 30.09.2022
 • Title DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Hongell, Timo; Kivelä, Ilkka & Tornikoski, Veli-Matti
  Year 01.06.2019 - 31.05.2022
 • Title Biovalley Finland | Converis
  Authors Ylä-Kero, Tiina; Rantamäki, Anu; Kaipainen, Jouni; Puolitaival, Emmi & Risikko, Tanja
  Year 01.06.2019 - 31.05.2022
 • Title Kokkolan Kirkonmäen pappilan historian tallennus | Converis
  Authors Hyttinen, Pertti & Louhivuori, Tarja
  Year 18.05.2020 - 31.12.2021
 • Title Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa johtamien professorien tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet | Converis
  Authors Risikko, Tanja; Asplund, Tina; Hakala, Ismo & Matthies, Aila-Leena
  Year 01.01.2017 - 31.12.2021
 • Title KASE MAURO: Maaseudun uusi rooli | Converis
  Authors Rosenqvist, Olli; Kivinen, Paula & Aittola, Marko
  Year 01.06.2020 - 31.12.2021
 • Title Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen | Converis
  Authors Skog, Anette & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 06.05.2020 - 31.12.2021
 • Title Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth | Converis
  Authors Turtiainen, Kati
  Year 01.01.2019 - 31.12.2021
 • Title Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen monimuotokoulutus | Converis
  Authors Valli, Raine
  Year 31.12.2019 - 31.12.2021
 • Title TEHO - Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Klemets, Joakim & Määttälä, Jukka
  Year 01.08.2018 - 31.07.2021
 • Title Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Year 01.09.2019 - 28.05.2021
 • Title Green Bioraff Solutions GBS | Converis
  Authors Asplund, Tina
  Year 01.05.2018 - 30.04.2021
 • Title WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä | Converis
  Authors Tynjälä, Pekka & Lempiäinen, Henna
  Year 01.05.2018 - 30.04.2021
 • Title DUDE - Do yoUr own DiligencE | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Määttälä, Jukka
  Year 01.04.2018 - 31.12.2020
 • Title Laajan alueen ympäristön monitorointiverkko | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Hakala, Ismo; Kivelä, Ilkka & Hongell, Timo
  Year 01.06.2018 - 31.12.2020
 • Title Science Meet Business Kokkola -seminaari | Converis
  Authors Harald, Mari & Kivinen, Paula
  Year 01.12.2019 - 31.12.2020
 • Title Genius Loci matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä | Converis
  Authors Ilmonen, Kari
  Year 01.03.2020 - 31.12.2020
 • Title Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni; Rosenqvist, Olli & Rosenqvist, Olli
  Year 01.06.2020 - 31.12.2020
 • Title Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 01.01.2017 - 31.12.2020
 • Title #Pedigisti; pedagoginen digiosaaja, joka open TVT-pedagogiikkaa | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 13.04.2019 - 31.12.2020
 • Title Englanninkielisen opetuksen valmistelu | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena
  Year 01.09.2019 - 31.12.2020
 • Title Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Year 01.08.2018 - 31.12.2020
 • Title The Early Bird gets the Word - iloisesti kieliä varhentaen | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Year 02.04.2019 - 31.12.2020
 • Title En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Year 01.05.2019 - 31.12.2020
 • Title Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen draaman keinoin | Converis
  Authors Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 13.04.2019 - 31.12.2020
 • Title HAVINA - Yhteisöllisyyttä ja analytiikkaa tukeva hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.11.2017 - 31.10.2020
 • Title AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande | Converis
  Authors Kivinen, Paula
  Year 01.11.2017 - 31.10.2020
 • Title Villit planeetat-tiedekerho | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
  Year 29.04.2019 - 31.05.2020
 • Title Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla | Converis
  Authors Rosenqvist, Olli; Harald, Mari; Kivinen, Paula; Louhivuori, Tarja & Aittola, Marko
  Year 01.01.2020 - 31.05.2020
 • Title Toiminnallista matematiikkaa alakouluun 15 op - verkostohanke | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 22.01.2018 - 29.02.2020
 • Title Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! - verkostohanke 15 op | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 22.01.2018 - 29.02.2020
 • Title Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavan lähdeaineiston sähköinen julkaiseminen | Converis
  Authors Hyttinen, Pertti
  Year 01.01.2019 - 31.12.2019
 • Title Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen osaamisen mahdollistajana | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi & Skog, Anette
  Year 01.05.2018 - 31.12.2019
 • Title KUMOKI – Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus opetusryhmässäni | Converis
  Authors Skog, Anette & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 28.04.2018 - 31.12.2019
 • Title PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena
  Year 01.01.2017 - 31.07.2019
 • Title NOPEA - Alueen tarpeet ja uudet mahdollisuudet akateemiselle täydennys- ja tilauskoulutukselle | Converis
  Authors Jokela, Anne; Harald, Mari; Louhivuori, Tarja & Kivinen, Paula
  Year 01.09.2018 - 30.04.2019
 • Title TELAKKA | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 02.01.2017 - 30.04.2019
 • Title KokkoGrow | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
  Year 01.02.2018 - 30.04.2019
 • Title KASE Kasvuohjelma Suurhankkeisiin ja elinkeinoelämän kasvuun varautuminen Kaustisen seudulla ja osaavan työvoiman hankinnan kokeilu | Converis
  Authors Rosenqvist, Olli; Rosenqvist, Olli & Louhivuori, Tarja
  Year 01.11.2018 - 30.04.2019
 • Title Pohjanmaan lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena; Alho, Sirkka; Viitasalo, Katri & Svenlin, Anu-Riina
  Year 01.08.2017 - 31.12.2018
 • Title The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun! | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi; Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Year 31.05.2017 - 31.12.2018
 • Title Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotin toteuttamisen AIKO-hanke | Converis
  Authors Ylä-Kero, Tiina; Kaipainen, Jouni & Aittola, Marko
  Year 10.08.2018 - 31.12.2018
 • Title Palvelulupauksen toteutuminen sote-rakenteissa - maaseutunäkökulma. | Converis
  Authors Rantamäki, Niina
  Year 01.09.2017 - 31.08.2018