M.Sc. theses

2013

 • Kolehmainen Terhi: Kemiallinen saostus metallien talteenotossa ja vedenpuhdistuksessa 2013
 • Takkinen Timo: Seulomalla jakeistetun lentotuhkan kemiallisia ominaisuuksia 2013

2012

 • Mannermaa Joona: Talkkinäytteiden mineraalikoostumuksen määrittäminen, 2012
 • Kyllönen Kati: Jarosiittisakka: Koostumus, ominaisuudet ja hyödyntämismahdollisuudet, 2012
 • Koponen Johanna: Butanolin katalyyttinen kaasufaasihapetus 2012
 • Rauhala Elina: Ferriittisten terästen peittaus – eräiden stabiloivien seosaineiden vaikutus, 2012
 • Parviainen  Lauri: Hapetuskemikaalien vaikutus asetaatin jäännöspitoisuuteen UV-hapetuksessa, 2012
 • Sippula Katri: Aktiivihiilen aktivointi, regenerointi ja käyttö, 2012
 • Saukkonen Leena: Kadmium viherlipeäsakassa ja viherlipeäsakan uudelleenkiteytys, 2012
 • Jokinen Minna: Epäpuhtauksien määritys kobolttimatriiseista ICP-MS -tekniikalla, 2012
 • Myllymäki Pekka: Märkähapetus liuotinpohjaisen jäteveden käsittelyssä, 2012

2011

 • Karvonen Laura: Orgaanisten sivutuotteiden karakterisointi materiaalitehokkuuden edistämiseksi, 2011
 • Karhu Hanna: Puu- ja turveperäisen lentotuhkan laadun vaihtelu ja hyödyntämismahdollisuudet, 2011 (dos. Tiainen 2. ohjaaja)
 • Tolonen Emma-Tuulia: Pintavesilaitoksen kemiallisen saostuksen optimointi, 2011

2010

 • Lahti Riikka: Synteesikaasusta katalyyttisen Fischer-Tropsch -synteesin avulla liikenteen polttoainetta, 2010
 • Luukkonen Tero: Soodakattilalaitoksen lisäveden orgaanisen aineen vähentäminen, 2010
 • Partanen Kirsi : 5-Hydroksimetyylifurfuraalin katalyyttinen valmistus, 2010
 • Runtti Hanna: Adsorbenttimateriaalit jäteveden orgaanisten aineiden ja raudan poistossa, 2010

 

2009

 • Sirviö Katriina: Sulfaattisellumassan vaaleus ja vaaleuteen vaikuttavia tekijöitä, 2009  (Stora Enso)

2008

 • Heponiemi Anne: Teollisuuden jätevesien katalyyttinen märkähapetus, 2008
 • Hernoux Audrey: Development of butanol production: Analyses of low alcohols and alcohol mixtures by chromatographic methods, 2008 (prof. Jean.Marc Leveque 2. ohjaaja)
 • Kilpimaa Sari: Bioetanolin valmistaminen perunapohjaisista jätteistä, 2008 (dos. Kuokkanen 1. ohjaaja)
 • Raudaskoski Riitta: Biopohjaisten jätemateriaalien hyödyntämiseen ja käsittelyyn liittyviä kemiallisia tutkimuksia, 2008 (dos. Toivo Kuokkanen 1. ohjaaja)
 • Rönnskog Anne: 4-hydroksipyridiumkationin kompleksoituminen kruunueettereihin sekä pyryliumkationien valmistusreaktioita, 2008 (prof. Jouni Pursiainen 1. ohjaaja)

2007

 • Paloranta Päivi: Kokkolan ilmanlaadun tarkkailu, 2007