15.01.2014

Bachelor's theses

2013

 • Häkkilä Anna: Happoon liukenevan ja liukenemattoman ligniinin määritys puubiomassasta, 2013
 • Paananen Tero: Ioninesteen kierrätys kuitulietteen esikäsittelyssä, 2013
 • Kivelä Juho: Litiumioniakkujen kierrätysprosessin optimointi metallisaannon parantamiseksi, 2013
 • Väätäjä Heikki: Alkalimustan liuotusprosessin kehittäminen, 2013
 • Nyrhinen Olli: Synteesikaasun fermentointi Coskata-prosessissa, 2013

2012

 • Lempiälä Laura: Kuonien hyödyntäminen vesien puhdistuksessa 2012
 • Wennström Janne: NOM-aineiden erotus prosessivedestä ja analysointi LC-OCD-menetelmän avulla 2012
 • Jokela Noora: Veden värin korrelaatit, 2012
 • Zinchenko Ganna: Enzymatic hydrolysis of lignocellulosics biomass, 2012
 • Raghu KC: An overview of biorefineries in Finland, 2012

2010

 • Kauppinen Toni: Litium-ioniakkukemikaalien kierrätys, 2010
 • Ren Zihua: Fermentation of syngas to biofuels, 2010
 • Ruin Chen: Recovery of ionic liquids from lignocellulosic samples, 2010
 • Yu Ping: Use of natural zeolites in the recovery of metals, 2010

2009

 • Saarikettu Erkki: Litiumioniakun valmistus ja testaus, 2009
 • Tong Shu: Manufacturing of cobalt catalyst – structural and catalytic properties in Fischer-Tropsch synthesis, 2009

2008

 • Alahäivälä Reetta: Puun kaasutus ja kaasutuksessa syntyvän synteesikaasun hyödyntäminen, 2008
 • Tiitto Juha: Myötävirtakaasutus ja kaasun tervapitoisuuden määrittäminen, 2008
 • van der Heide Jacob-kees: Oxidation and reduction of cobalt hydroxide, 2008