Expert reports from 2000

Expert reports registered by the University of Jyväskylä
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 8.10.2019
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 22.8.2019
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 14.10.2016
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kansainväliseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 30.9.2016
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 6.9.2016
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 15.3.2016
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 3.6.2015
 • Title Virpi Hagström: Anti-diskriminatiivinen sosiaalityö monikulttuurisessa Suomessa (pro gradu) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 8.10.2013
 • Title Huumori ja hyvinvoiva työyhteisö TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 25.4.2013
 • Title Uuspaikallisuuden koelaboratorio: SAMULI PAULAHARJUN SUOMENSELKÄ TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 11.2.2013
 • Title Andra Aldea-Partasen väitöskirjan käsikirjoitusta koskeva esitarkastuslausunto. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 1.2.2013
 • Title ”Romu-Mattila ja kaunis nainen” -elokuvan esityksen toteuttamiseen Kaustisen Kamarimusiikkiviikolla 1.2.2013 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 20.12.2012
 • Title Merja Kalapudas-Takalo: Sotilaskäskyllä ei voi kieltää itkemästä. Diskurssitutkimus Ruotuväki-lehden mieskuvasta. (pro gradu) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 12.12.2012
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 25.11.2012
 • Title Tutkimuksen tieteellinen taso TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kaipainen Jouni
  Year 29.10.2012
 • Title Alueellinen maaseutustrategia vuosille 2014-2020 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 28.8.2012
 • Title Kaisu Kumpulaisen väitöskirjan käsikirjoitusta koskeva esitarkastuslausunto. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 23.4.2012
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 5.4.2012
 • Title Apurahahakemusta koskeva puoltolausunto Oskar Öflundin Säätiölle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Luoto Ilkka
  Year 20.2.2012
 • Title Apurahahakemusta koskeva lausunto TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 9.2.2012
 • Title Asiantuntijalausunto koskien lehdelle tarjottua artikkelikäsikirjoitusta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Luoto Ilkka
  Year 8.2.2012
 • Title Referee-lausunto kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen julkaistavaksi tarjotusta kirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 7.4.2011
 • Title Hur beaktas barnperspektivet i utredningar om behovet av barnskydd? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 7.12.2010
 • Title Asiantuntijalausunto koskien lehdelle tarjottua artikkelikäsikirjoitusta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Luoto Ilkka
  Year 8.10.2010
 • Title Referee-lausunto kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen artikkeliksi tarjotusta kirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 22.9.2010
 • Title Kahdeksan toiskultuurilähtöisen kamppalulajin rantautuminen Suomeen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 30.8.2010
 • Title Vammaisuus ja hyvinvointi. Ekososiaalinen lähestymistapa terveyden edistämiseen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 15.2.2010
 • Title Väitösapurahahakemus/Hanna Saarinen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 9.2.2010
 • Title Väitösapurahahakemus/Pirjo Knif TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 9.2.2010
 • Title Väitösapurahahakemus/Leea Keto TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 9.2.2010
 • Title Mielenterveyskuntoutujien klubitalo/pro gradu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 9.11.2009
 • Title Kulttuuripääoman strateginen hallinta alueellisessa kehittämisessä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 13.10.2009
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 27.9.2009
 • Title Ikääntyvät ja alkoholitoimijuus/pro gradu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 12.6.2009
 • Title Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi - Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 21.4.2009
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 4.4.2009
 • Title Itäsuomalaisten lähtömuuttoa koskevat motiivit TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 26.3.2009
 • Title Keski-ikäisten tuottama informaali hoiva ikääntyvien tukena nyt ja tulevaisuudessa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 13.2.2009
 • Title Jussi Väntäsen dokumenttielokuvan käsikirjoitusprojekti Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahastolle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Luoto Ilkka
  Year 13.2.2009
 • Title Pro gradu: Sosiaalityön osallisuus elämändraamassa maaseudulla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 12.11.2008
 • Title Hyvinvointijohtaminen haasteena maaseutukunnissa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 30.9.2008
 • Title Pro gradu: Veteraanien hyvinvoinnin osatekijät sosiaalityön näkökulmasta Reisjärvellä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 8.9.2008
 • Title Valtakunnallisen maaseutupoliittisen selonteon / kokonaisohjelman strategiaosan luonnos 5, 20.5.2008 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 11.6.2008
 • Title Esitarkastuslausunto Kaj Zimmerbauerin maantieteen alan väitöskirjaksi tarkoitetusta tutkimuksesta "Alueellinen imago ja identiteetti liikkeessä" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 26.2.2008
 • Title Keskipohjalaiset pk-yritykset alueellisen hyvinvoinnin rakentajina TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 29.10.2007
 • Title Lausunto YTT Ilkka Pirttilän tieteellisestä pätevyydestä sosiologian dosentin tehtävään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Raiski Seppo
  Year 31.7.2007
 • Title Esitarkastuslausunto Kaj Zimmerbauerin maantieteen alan väitöskirjaksi tarkoitetusta tutkimuksesta "Alueellisen imagon ja identiteetin muotoutuminen aluejärjestelmän muutoksessa" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 20.3.2007
 • Title Yhteissuunnittelu kunnan kulttuuripolitikassa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 13.12.2006
 • Title Successfull sme´s as constructors of regional welfare TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 29.8.2006
 • Title Tapahtumamarkkinointi kulttuurin demokratisoinnin välineenä, Kuopio Tanssii ja Soi ry:n Avaa ovi tanssiin -markkinointikiertue keväällä 2005 / Pro gradu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 9.5.2006
 • Title Keskipohjalaiset pien- ja keskisuuret yritykset alueellisen hyvinvoinnin rakentajana TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 27.1.2006
 • Title Syrjäytymisdiskurssit opetushallinnossa, mediassa ja keskipohjalaisessa koulumaailmassa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 17.1.2006
 • Title Lausunto Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien "Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013" -luonnokseen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 16.11.2005
 • Title Ensin on toinen. Kuvallisen kuva-analyysin merkitys taidekasvatuksellisena metodina koulumaailmaan sopeutumattoman nuoren elämässä. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 28.10.2005
 • Title Institutionaalinen luottamus kulttuuripoliittisessa järjestelmässä: tapaustutkimus Keski-Suomen taidetoimikunnan kohdeapurahapolitiikasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 25.10.2005
 • Title Sievin ihme – teollistuneen maaseutukunnan menestysdiskurssit TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 18.10.2005
 • Title Kimmo Kainulaisen väitöskäsikirjoituksen esitarkastuslausunto TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 31.8.2005
 • Title Referee-lausunto artikkeliksi kotimaiseen tieteelliseen aikakauslehteen tarjotusta käsikirjoituksesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 15.2.2005
 • Title Psykiatrisen hoitotyön auttamismenetelmät ja niiden merkitys työikäiselle masennuspotilaalle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ilmonen Kari
  Year 26.1.2005
 • Title Kirjalliset kommentit Maaseudun uusi aika-yhdistyksen ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän laatimaan, Suomen Akatemialle osoitettuun "Moninaistuvan maaseudun uudistumisprosessit"-tutkimusohjelmaehdotukseen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rosenqvist Olli
  Year 2.12.2003