Projects in Business Studies registered by the University of Jyväskylä

Converis research data base
  • Title Turvetuotantoalueet kestävään käyttöön | Converis
    Authors Kaipainen, Jouni & Puolitaival, Emmi
    Year 01.08.2023 - 31.12.2025
  • Title KOE Keski-Pohjanmaa -hanke / Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa - hanke | Converis
    Authors Harald, Mari; Puolitaival, Emmi; Rantamäki, Niina; Ristiluoma, Katja & Karjalainen, Sirpa
    Year 01.01.2023 - 31.12.2024
  • Title Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma 2020-2023 | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
    Year 01.08.2020 - 31.12.2023
  • Title MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
    Year 01.08.2020 - 31.10.2023
  • Title Biovalley Finland | Converis
    Authors Kaipainen, Jouni; Rantamäki, Anu; Kaipainen, Jouni; Puolitaival, Emmi & Risikko, Tanja
    Year 01.06.2019 - 31.08.2023
  • Title Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas | Converis
    Authors Kaipainen, Jouni
    Year 01.06.2019 - 31.05.2023
  • Title Osaamistarpeesta kilpailutekijäksi työmarkkinoilla: kuntakokeilujen, yritysten ja yliopistojen ohjauksessa kohtautetaan koulutusta, työtä ja tekijät | Converis
    Authors Kivinen, Paula; Harald, Mari; Rantamäki, Anu; Louhivuori, Tarja & Puolitaival, Emmi
    Year 15.06.2020 - 30.04.2023
  • Title Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -esiselvitys | Converis
    Authors Kivinen, Paula; Harald, Mari; Kivinen, Paula & Puolitaival, Emmi
    Year 01.04.2022 - 31.12.2022
  • Title Ekokampus esiselvityshanke | Converis
    Authors Kivinen, Paula; Aittola, Marko; Rantamäki, Anu & Louhivuori, Tarja
    Year 01.10.2021 - 30.09.2022
  • Title KASE MAURO: Maaseudun uusi rooli | Converis
    Authors Kivinen, Paula; Kivinen, Paula & Aittola, Marko
    Year 01.06.2020 - 30.06.2022
  • Title Kokkolan Kirkonmäen pappilan historian tallennus | Converis
    Authors Hyttinen, Pertti & Louhivuori, Tarja
    Year 18.05.2020 - 31.12.2021
  • Title Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan (tutkimuskulut, v.2020 valtuutus) | Converis
    Authors von Bonsdorff, Monika
    Year 01.01.2021 - 31.08.2021
  • Title Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan (tutkimuskulut) | Converis
    Authors von Bonsdorff, Monika
    Year 01.01.2021 - 31.08.2021
  • Title Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan (akatemiatutkijan tehtävä). | Converis
    Authors von Bonsdorff, Monika & Mannila, Seija
    Year 01.01.2021 - 31.08.2021
  • Title Science Meet Business Kokkola -seminaari | Converis
    Authors Harald, Mari & Kivinen, Paula
    Year 01.12.2019 - 31.12.2020
  • Title Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle | Converis
    Authors Kaipainen, Jouni; Rosenqvist, Olli & Rosenqvist, Olli
    Year 01.06.2020 - 31.12.2020
  • Title Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
    Year 01.01.2017 - 31.12.2020
  • Title Genius Loci matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä | Converis
    Authors Matthies, Aila-Leena & Hyttinen, Pertti
    Year 01.03.2020 - 31.12.2020
  • Title AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande | Converis
    Authors Kivinen, Paula
    Year 01.11.2017 - 31.10.2020
  • Title Villit planeetat-tiedekerho | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
    Year 29.04.2019 - 31.05.2020
  • Title Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla | Converis
    Authors Rosenqvist, Olli; Harald, Mari; Kivinen, Paula; Louhivuori, Tarja & Aittola, Marko
    Year 01.01.2020 - 31.05.2020
  • Title Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavan lähdeaineiston sähköinen julkaiseminen | Converis
    Authors Hyttinen, Pertti
    Year 01.01.2019 - 31.12.2019
  • Title NOPEA - Alueen tarpeet ja uudet mahdollisuudet akateemiselle täydennys- ja tilauskoulutukselle | Converis
    Authors Jokela, Anne; Harald, Mari; Louhivuori, Tarja & Kivinen, Paula
    Year 01.09.2018 - 30.04.2019
  • Title TELAKKA | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
    Year 02.01.2017 - 30.04.2019
  • Title KokkoGrow | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
    Year 01.02.2018 - 30.04.2019
  • Title KASE Kasvuohjelma Suurhankkeisiin ja elinkeinoelämän kasvuun varautuminen Kaustisen seudulla ja osaavan työvoiman hankinnan kokeilu | Converis
    Authors Rosenqvist, Olli; Rosenqvist, Olli & Louhivuori, Tarja
    Year 01.11.2018 - 30.04.2019
  • Title Vaikuttavuutta Leader-toimintaan - Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen | Converis
    Authors Kaipainen, Jouni & Kivinen, Paula
    Year 01.11.2015 - 31.12.2018
  • Title Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotin toteuttamisen AIKO-hanke | Converis
    Authors Ylä-Kero, Tiina; Kaipainen, Jouni & Aittola, Marko
    Year 10.08.2018 - 31.12.2018
  • Title Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan | Converis
    Authors von Bonsdorff, Monika
    Year 01.09.2016 - 31.12.2018
  • Title Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KESTO) | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
    Year 01.05.2015 - 31.10.2018
  • Title Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Rosenqvist, Olli
    Year 01.08.2015 - 31.10.2018
  • Title Yrittäjien eläkkeellesiirtymisen optimointi | Converis
    Authors von Bonsdorff, Monika
    Year 01.10.2016 - 30.09.2018
  • Title Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan | Converis
    Authors von Bonsdorff, Monika & Heinonen, Ari
    Year 01.09.2016 - 31.08.2018
  • Title AgriBisnes II - Tutkiva kehittäminen kilpailukyvyn edellytyksenä | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Rantamäki, Anu
    Year 01.01.2016 - 30.06.2018
  • Title Areena Business-Academia - yhteisen liiketaloudellisen oppimisen areena | Converis
    Authors Kivinen, Paula
    Year 01.01.2016 - 30.06.2017
  • Title Myynnin foorumi/Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto | Converis
    Authors Kivinen, Paula & Kaipainen, Jouni
    Year 01.05.2015 - 30.04.2017
  • Title KP Osaamisrakenteet, -verkostot ja innovaatioympäristö | Converis
    Authors Kaipainen, Jouni
    Year 09.03.2016 - 31.12.2016