Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Klubin säännöt

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 10. maaliskuuta 2011, 13.48

Klubin tarkoitus


Klubin tarkoituksena on parantaa yliopistokeskuksen ja yritysten vuorovaikutusta Keski-Pohjanmaalla, tehdä yliopistokeskuksen toimintaa ja palveluja tunnetummaksi yrityksissä, välittää tutkimustietoa yrityksille ja tutkimus- ja koulutustarpeita yliopistokeskukselle sekä luoda alueelle innovatiivisia toimintatapoja.

Toiminta


Klubi voi järjestää seminaareja, illanviettoja, vierailuja ja muita tapahtumia. Yliopistokeskus lähettää klubin jäsenille Universitas Chydenius –asiakaslehden, uutiskirjeitä yrittäjiä mahdollisesti kiinnostavista hankkeista sekä kutsuja yleisötilaisuuksiin. Jäsenille tarjotaan vuosittain myös keväinen illanvietto.

Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voivat liittyä yrittäjät ja muut yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt Keski-Pohjanmaalla. Jäseneksi liittyminen tapahtuu ilmoittamalla yhteystiedot Chydenius Clubin nettisivuilla olevalla lomakkeella.

Klubi voi kutsua toimintaansa mukaan kunniajäseniä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti klubin sihteerille.

Hallinto ja talous


Klubin asioita hoitaa johtoryhmä. Johtoryhmässä ovat edustettuina yliopistokeskus ja keskipohjalainen elinkeinoelämä. Johtoryhmä ottaa itselleen sihteerin. Johtoryhmä täydentää tarvittaessa itse itseään.

Klubin taloushallinnosta vastaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Klubin lakkauttaminen


Klubi voidaan lakkauttaa, jos johtoryhmä katsoo toimintaympäristön muutosten tehneen sen tarpeettomaksi. Lakkautustilanteessa klubin varat käytetään sen toiminnan tarkoitusta edistäviin kohteisiin.

Jaa |