Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Vuoden aikuisopiskelijan tarina

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos maanantai 26. syyskuuta 2016, 09.56

Marjo-Riitta Lohela on valittu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vuoden 2016 aikuisopiskelijaksi. Hän on suorittanut opintoja avoimessa yliopistossa vuodesta 2004 alkaen huikeat 446 opintopistettä, joista 280 op Kokkolan yliopistokeskukseen ja 166 op Jyväskylän avoimeen yliopistoon.

Opiskelijana Marjo-Riitta on hyvin määrätietoinen. Hän päätti jo ensimmäisten opintojen aikana, mitä seuraavaksi suorittaa. Mielenkiinto uuden oppimiseen on ohjannut opintojen valintaa. Opintoja on kertynyt mm. kasvatustieteistä, sosiologiasta, psykologiasta sekä kauppa- ja yhteiskuntatieteistä. Opinnot ovat myös sujuneet menestyksekkäästi. Viimeisin suoritus on aikuiskasvatustieteen proseminaarityö erinomaisella arvosanalla.

Marjo-Riitta toimi yli kymmenen vuotta äitinsä omaishoitajana. Avoimen yliopiston opintojen joustavuus mahdollisti opiskelun omaishoitajuuden ohessa. ”Opiskelu oli minun omaa aikaani, jolloin sain keskittyä vain opiskelemiseen. Opiskelu antoi voimavaroja arkeen ja koin sen hyvin voimaannuttavana”, kertoo Marjo-Riitta. Opintoja hän on suorittanut pääsääntöisesti itsenäisesti kirjallisilla tehtävillä. ”Oppimistehtävissä on saanut pohtia asioita hyvin syvällisesti ja soveltaa tietoa. Myös oma ajattelu on prosessina kehittynyt kirjoittamisen myötä”, kuvaa Marjo-Riitta. Hän on kirjoittanut lähes kaikki tehtävänsä käsin.

Vasta opintojen loppuvaiheessa verkko-opiskelu tuli tutuksi Marjo-Riitalle: ”Verkkoluennot oli minulle tosi upea elämys. Tuntui kuin olisin ollut oikealla luennolla.”. Hänen verkko-opiskelutaitonsa ovat selvästi kehittyneet opintojen myötä. ”Tietotekniikka ei enää tunnu pelottavalta peikolta, kuten joskus. Uuden oppiminen ja haasteista selviytyminen on vahvistanut tunnetta, että minä osaan ja kykenen”, kiteyttää Marjo-Riitta.

Avoimen yliopiston opinnoilla on tärkeä merkitys Marjo-Riitalle: ”Olen saanut sivistää ja kehittää itseäni. Opinnoista on hyötyä tutkinnon saamiseksi, mutta myös työelämässä. Monitieteisyys auttaa näkemään asioita laajasti ”.  Marjo-Riitan tavoitteena on opiskelupaikan saaminen ja tutkinnon suorittaminen. Hän haluaisi hyödyntää tutkinnossaan mahdollisimman paljon suorittamiaan opintoja. Myös opiskelu avoimessa yliopistossa jatkuu. Hän aikoo valita jonkin opintokokonaisuuden syksyn opintotarjonnasta. Marjo-Riittaa voi todellakin luonnehtia elinikäiseksi oppijaksi, joka rakastaa uuden oppimista.

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali