Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tilastomenetelmien kesäkurssi joustavasti verkossa!

tekijä: Andreas Kurten Viimeisin muutos keskiviikko 17. toukokuuta 2017, 14.13

Tilastomenetelmien kurssi (6op) on suoritettavissa joustavasti täysin etäopintoina. Ilmoittaudu viimeistään 31.5.2017. Katso myös muut kesäopintomme! Tervetuloa mukaan!

Tilastomenetelmien kurssilla tutustutaan tilastotieteeseen sekä tavallisimpiin tilastollisiin analyyseihin. Kurssilla opitaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen eri vaiheista: aineiston hankinta, mittaaminen, kuvailu ja tulkinta sekä tilastollinen päättely.

Kurssin voi suorittaa etäopiskellen: luennot ja harjoitukset voi katsella tallenteina verkossa itselle sopivana aikana, ja tentin voi suorittaa Kokkolan lisäksi myös muulla paikkakunnalla. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Optimaa mm. opiskelumateriaalien jakamisessa, tiedottamisessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja opintoja koskevan keskustelun kanavana.

Koska kurssi ei sisällä opettajan kasvokkaisia tapaamisia, voit saada opettajalta ohjausta verkkoteitse, lähinnä Optiman kautta. Opiskelijoita kannustetaan ja rohkaistaan kysymään epäselvistä asioista Optimassa. Siellä voi myös keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ja kysyä epäselvistä asioista niin opettajalta, suunnittelijalta kuin muilta opiskelijoilta

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

  • ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet
  • osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita  taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla
  • osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
  • osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa sovellustilanteissa

Opintojakso sisältyy moniin yliopistotutkintoihin pakollisena yleisopintokurssina. Kurssi tukee yliopisto-opintoja, etenkin tutkielman tekemistä, mutta siitä voi olla hyötyä myös työelämässä, varsinkin jos joudut tulkitsemaan työssäsi tilastoja. Kurssin opiskelutapoina ovat luennot, laskuharjoitukset ja tentti.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist, teija.rosenqvist@chydenius.fi, 0400 179 601
https://www.chydenius.fi/avoin-yliopisto/opiskelijapalvelut/lomakkeet/ilmoittautuminen-opintoihin


Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali