Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Musiikkiterapian opinnot alkoivat

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos tiistai 04. lokakuuta 2016, 09.34

Musiikkiterapian perusopintoja tarjotaan yliopistokeskuksessa joka toinen vuosi.

Perusopintoihin ei ole pääsyvaatimuksia. Opintoihin sisältyy luentoja, demonstraatioita ja seminaarityöskentelyä yhteensä noin 9 viikonloppuna. Suoritustapoina on esimerkiksi erilaisia kirjallisia tehtäviä sekä kokemuksellista työskentelyä. Opintokokonaisuuden hinta on 300€. 

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapiassa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista.

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettista, tutkimuksellista ja kliinistä perustietopohjaa musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Musiikkiterapian perusopinnot eivät anna musiikkiterapeutin ammatillista pätevyyttä, mutta niitä voi käyttää suoraan osana musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Opintojen tavoitteena on myös antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännönkin valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana muuta työtä ilman tarvetta varsinaiseen musiikkiterapeutin kelpoisuuteen.

Musiikkiterapian opinnot soveltuvat erityisen hyvin hoito-, erityiskasvatus- ja musiikkialan ammateissa toimiville tai niille aikoville, sekä sivuaineopinnoiksi esim. musiikkitieteen, musiikkikasvatuksen, psykologian ja kasvatustieteellisten aineiden opiskelijoille.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist, teija.rosenqvist@chydenius.fi, 0400 179 601

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali