Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston väylä lastentarhanopettajakoulutukseen

tekijä: Sari Lehto Viimeisin muutos tiistai 14. helmikuuta 2017, 09.45

Voit opiskella lastentarhanopettajakoulutuksen väylähakuun vaadittavat pohjaopinnot Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa (15.3-5.4.2017) valitaan Jyväskylän yliopiston lastentarhanopettajakoulutukseen 20 opiskelijaa avoimen yliopiston väylän kautta. Opiskelijat saavat opinto-oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen pääaineena varhaiskasvatustiede.

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

Jos varhaiskasvatustieteen/kasvatustieteen/kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op sisältyvät hakijan aiempaan tutkintoon, hakijalla tulee olla lisäksi suoritettuna aiempaan tutkintoon sisältymätön jonkin muun oppiaineen perusopintokokonaisuus 25 op ollakseen hakukelpoinen.

Kaikki väylähakuun edellytettävät opinnot voit suorittaa Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa joustavasti työn ohessa.

Lisätietoa opintoneuvonta@chydenius.fi

Lisätietoa avoimen yliopiston opinnoista: https://www.chydenius.fi/avoin-yliopisto/opetustarjonta

Lisätietoa lastentarhanopettajakoulutuksen väylähausta: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.690323528210

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali