Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopisto-opintoihin liittyviä käsitteitä

tekijä: kati_komulainen — Viimeisin muutos tiistai 06. syyskuuta 2016, 12.24

Opintojen rakenne

Oppiaineen opiskelu aloitetaan perusopinnoista, jotka suoritettuasi voit jatkaa opintoja aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voit suorittaa vain perusopintoja ja aineopintoja.

  • Perusopinnoissa (approbatur) perehdytään oppiaineen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Perusopintojen laajuus on useimmissa aineissa 25 opintopistettä, joissakin aineissa hieman enemmän.
  • Aineopinnoissa (cum laude approbatur) syvennetään ja täydennetään perusopinnoissa hankittuja tietoja ja perehdytään tutkimuksen tekemiseen. Opintoihin sisältyy yleensä proseminaaritutkielman (tai kandidaatin tutkielman) tekeminen. Aineopintojen laajuus on useimmissa aineissa 35-40 opintopistettä, joissakin aineissa se voi olla enemmänkin.
  • Syventävissä opinnoissa (laudatur) päätavoite on kehittää tieteellisen tiedon hankinta- ja soveltamiskykyä. Opintoihin sisältyvän pro gradu -tutkielman tarkoitus on osoittaa tieteenalan sisällön, tutkimusmenetelmien ja tieteellisen esitystavan hallintaa. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan useimmiten noin 80-100 opintopistettä.

Yleisopinnot koostuvat yleistieteellisistä opinnoista sekä viestintä- ja kieliopinnoista. Niiden tavoitteena on kehittää yliopisto-opinnoissa tarvittavia perustietoja ja -taitoja.

  • Yleistieteelliset opinnot ovat johdattelevia opintoja, joiden tarkoituksena on tutustuttaa tieteellisen ajattelun yleisiin perusteisiin.
  • Viestintä- ja kieliopintojen tavoitteena on antaa valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen viestintään äidinkielellä ja vierailla kielillä.

Opetussuunnitelmat

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopisto-opetuksessa opintojen sisältö ja rakenne noudattavat Jyväskylän yliopiston vahvistamia opetussuunnitelmia.

Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus muodostuu useammasta opintojaksosta. Opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai sosiaalityön aineopinnot.

Opintojakso

Opintojakso on opintokokonaisuuteen sisältyvä tiettyä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi. Siihen voi sisältyä opetusta tai itsenäistä työskentelyä, kuten kirjallisuuden lukemista ja oppimistehtäviä. Opintojakson nimi kuvaa sen sisältöä ja opintopistemäärä laajuutta. Opintojakson koodi kertoo, mihin opintokokonaisuuteen jakso sijoittuu.

Opintopiste

Opintopiste on opintojen mittayksikkö. Yhden opintopisteen suorittaminen vaatii noin 27 tunnin työpanosta.

Opiskelusanastoa

Mitä tarkoittaa AHOT, HOPS, AC tai maturiteetti? Selitykset löytyvät Opiskelusanastosta.

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali