Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opiskelutavat

tekijä: kati_komulainen — Viimeisin muutos keskiviikko 16. elokuuta 2017, 09.53

Avoin yliopisto-opetus vastaa tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan varsinaista yliopisto-opetusta, mutta opiskelutavoissa pyritään huomioimaan aikuisopiskelijan näkökulma.

Opetuksesta suurin osa on monimuoto-opetusta ja opintoja on useimmissa oppiaineissa mahdollista suorittaa vaihtoehtoisilla tavoilla. Kunkin oppiaineen opiskelutavat on esitelty www-sivuillamme oppiainekohtaisesti.

Opiskelijalla on oikeus opintosuorituksissa sekä kirjallisesti että suullisesti käyttää suomen tai ruotsin kieltä.

Etäopiskelu

Etäopiskelun voi aloittaa ja opinnossa edetä oman aikataulun mukaisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Etäopiskelu voi muodostua esim. oppimistehtävistä, tenteistä tai verkko-opinnoista.

Lähiopetus

Lähiopetuksella tarkoitetaan useimmiten luento- tai pienryhmäopetusta tai tuutorryhmäkokoontumisia. Lähiopetuksen määrä vaihtelee eri oppiaineissa ja pääsääntöisesti läsnäolo on vapaaehtoista. Tästä kuitenkin poikkeuksena esimerkiksi viestintä- ja kieliopinnot sekä eräät harjoitustunnit, joissa läsnäololla on merkittävä rooli oppimisen kannalta. Jos opinnoissa on läsnäolovelvollisuus, siitä on maininta opintojen kuvauksessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Lähiopetuksen etuja ovat henkilökohtaiset kontaktit opettajiin ja muihin opiskelijoihin sekä opintojakson sisältöihin liittyvät ja uusia näkökulmia esiin tuovat keskustelut.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelussa käytetään usein esim. verkko-oppimisympäristö Optimaa ja/tai erilaisia verkkoviestintäjärjestelmiä. Verkko-opiskelu mahdollistaa ryhmämuotoisen työskentelyn pitkienkin välimatkojen päästä ja tuo näin vaihtelua itsenäiseen ja joskus myös yksinäiseen etäopiskeluun.

Opiskelussa verkko voi olla tiedotuksen, materiaalin jakamisen, keskustelun sekä yhteisten materiaalien tuottamisen väline. Opintojaksosta riippuen verkko-opiskelu voi olla oman aikataulun mukaista tai aikatauluun sidottua.

Katso lisätietoja opiskelutaidoista!

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali