Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintosuoritusten arviointi

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos tiistai 31. toukokuuta 2016, 11.51

Arviointiasteikot

Opintosuorituksilla tarkoitetaan kaikkia opintovaatimuksissa määriteltyjä suullisia, kirjallisia tai muita suorituksia. Opintosuoritusten arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin tavoitteisiin ja arvioinnista vastaa opintojakson opettaja tai opettajat.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytettäviä arvosteluasteikkoja ovat:

 • numeerinen asteikko 0-5
 • arvolauseasteikko kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty

  Opintojen jatkaminen aineopintojen tasolle edellyttää yleensä vähintään hyviä tietoja perusopinnoissa.

  Arviointitaulukon löydät Jyväskylän yliopiston tutkintosäännöstä.

  Tulosten julkistaminen

  Tulokset julkaistaan kahden viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen. Suoritukset tallennetaan rekisteriin viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta. Saat tuloksesi suoraan henkilökohtaiseen sähköpostiisi (joidenkin oppiaineiden kohdalla poikkeuksia). Tulokset ovat nähtävillä myös avoimen yliopiston toimistossa.

  Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään vuoden ajan tulosten julkistamisesta. Opiskelijalla on oikeus saada selvitys oman suorituksensa arvostelusta ja yleisistä arviointiperusteista sekä oikeus omalla kustannuksella saada jäljennös vastauspapereistaan.

  Opintosuoritusten voimassaolo

  Yliopistossa suoritetut arvosanat eivät periaatteessa vanhene, ellei tiedekuntaneuvosto toisin päätä. Monissa oppiaineissa yksittäiset opintosuoritukset ovat voimassa 10 vuoden ajan. Opintojen jatkaminen voi pitkän tauon jälkeen edellyttää täydennyksiä tai lisäsuorituksia aikaisempiin opintoihin. Selvitä oppiainetta koskevat vanhenemismääräykset ja korvaavuudet aina avoimesta yliopistosta.

  Oikaisupyyntö

  Jos olet tyytymätön opintosuorituksesi arvosteluun, voit pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada tietoosi opintosuorituksen yksityiskohtaiset tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalla kohdallasi. Opintosuoritusten arvosteluun liittyvissä asioissa käänny ensin avoimen yliopiston henkilökunnan puoleen.
  Lisätietoja Jyväskylän yliopiston tutkintosäännöstä.

  Jaa |
  Pikalinkit

  Ilmoittautuminen opintoihin

  Opintotarjonta

  Optima

  Proma -opintojärjestelmä

  Löydä meidät facebookista!

  Facebook

  Opiskelijalle

  Opiskelijaportaali