Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintomaksujen perusteet

tekijä: Sari Paajanen Viimeisin muutos perjantai 24. huhtikuuta 2015, 14.22

Opintomaksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009), valtioneuvoston asetukseen (1082/2009) yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista sekä em. asetuksen muutokseen (1436/2014).

Opintomaksut ovat julkisoikeudellisina saatavina suoraan ulosottokelpoisia ilman erillisiä toimenpiteitä (Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007). Mainitut lait ja asetukset löytyvät valtion säädöstietopankin FINLEX-palvelusta.

Yliopiston myöntäessä opiskelijalle rajatun oikeuden suorittaa tutkintoihinsa kuuluvia opintoja avoimina yliopisto-opintoina taikka muutoin erillisinä opintoina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta, se voi periä opiskelijalta näistä opinnoista enintään viisitoista euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, maksuperiaatteet saattavat vaihdella opistokohtaisesti. Ota aina yhteyttä opintomaksuihin liittyvissä asioissa siihen opistoon, jossa opiskelet.

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali