Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opinto-oikeus

tekijä: kati_komulainen — Viimeisin muutos maanantai 08. elokuuta 2016, 09.55

Avoimen yliopisto-opetuksen opinto-oikeudet myönnetään aina jonkin tietyn aineen opintoja varten ajallisesti ja sisällöllisesti rajattuna. Opinto-oikeusaika vaihtelee oppiaineittain.

Avoimen yliopiston opinto-oikeusajat:

 • perusopintokokonaisuudet: 360 vrk (ellei opintojen kuvauksissa toisin mainita)
 • aineopintokokonaisuudet: 720 vrk (ellei opintojen kuvauksissa toisin mainita)
 • opintojaksot: 150 vrk tai poikkeuksellisesti pidempi, mikäli opintojakson toteutustapa on sellainen, että opiskelija ei voi suorittaa sitä 150 vrk:ssa (ennen 1.8.2016 ilmoittautuneilla 120 vrk)
 • tiettyyn ajankohtaan sidotut opintokokonaisuudet ja -jaksot (esim. lähiopetuksena toteutettavat
  viestintä- ja kieliopinnot): ajanjakso, jona opinnot toteutetaan.

Mikäli opiskelijan opinto-oikeus on umpeutumassa ja hän haluaa suorittaa opinnot valmiiksi opinto-oikeutensa voimassaoloaikana, tulee viimeiset tentit suorittaa tai kirjalliset opintosuoritukset (oppimistehtävä tms.) palauttaa arvioitaviksi viimeistään opinto-oikeuden viimeisenä voimassaolopäivänä.

Opiskelijan tulee suorittaa kaikki opintoihin kuuluvat tehtävät ja mahdollinen täydentäminen ja korottaminen opinto-oikeusaikana. Opinto-oikeusajan päätyttyä opiskelija ei voi enää työstää tehtäväänsä muutoin kuin ilmoittautumalla uudelleen jaksolle ja maksamalla opintomaksun.

Opiskelija voi tarkistaa opinto-oikeuksiensa voimassaoloajat Proma -opintotietojärjestelmästä.

 

  Jaa |
  Pikalinkit

  Ilmoittautuminen opintoihin

  Opintotarjonta

  Optima

  Proma -opintojärjestelmä

  Löydä meidät facebookista!

  Facebook

  Opiskelijalle

  Opiskelijaportaali