Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintotarjonta 2014-2015

tekijä: Pia Päiväniemi Viimeisin muutos maanantai 07. syyskuuta 2015, 16.03

 

Ilmoittaudu Sinäkin!

YLIOPISTO-OPINTOJA TUKEVAT OPINNOT
Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi 2 op

HUMANISTISET AINEET
Introduction to Intercultural Communication 5 op
Musiikkiterapian perusopinnot 30 op

INFORMAATIOTEKNOLOGISET AINEET
Tietotekniikan perusopinnot 25 op
Perusopintojen opintojaksoja:
- Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2-4 op
- Opetusteknologia 3 op
- Ohjelmointi 1 6 op
- Tietoverkot 3-5 op
- Ohjelmointi 2 8 op
Tietotekniikan aineopintojen opintojaksoja:
- Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op
- Tietoliikenneprotokollat 3 op
- Automaatit ja kieliopit 5 op
- Käyttöjärjestelmät 4 op

KASVATUSTIETEELLISET AINEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kokkola ja Vaasa
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op 
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kokkola ja Vaasa
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
* Yleistä tietoa kieli- ja viestintäopinnoista
Academic Reading 3 op
Academic Reading -kurssin korvaava koe:
- kasvatustieteet 2 op
- yhteiskuntatieteet ja psykologia 3 op
Interdisciplinary Communication Skills 3 op
Kielenhuollon kurssi (itseopiskelukurssina) 3 op
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
Puheviestinnän perusteet 3 op
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET AINEET
Biokemian, solubiologian ja molekyylibiologian perusteet 6 op
Matematiikan perusopinnot 25 op
SPSS -verkkokurssi 2 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op
Todennäköisyyslaskenta 5 op

YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET
Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuus 25-30 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (sosiaalityö)
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Tieteellisen toiminnan perusteet 3 op
Tieteenteoria 5 op

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali